Resultatrapportering


NÄR DU SKICKAR IN SPORTREFERAT TILL MELLANBYGDEN!


Texten får inte vara längre än 2000 tecken inklusive blanksteg. 

Referatet publiceras i mån av utrymme.


För att referat/resultat ska hinna publiceras i tidningen, krävs att resultatet är inskickat senastmåndag morgon 08.00.


  • (max 50 MB)