Torsdag 14 november 2019

Västerbottens Mellanbygd

De vill lyfta klenoderna byn glömt

Det finns historiska fakta i Västanträsk som inte får falla i glömska. Just nu jobbar Eskil Edström och Randy Sagebro för att gamla skvaltkvarnar och skidor från byn ska dokumenteras för eftervärlden.

VÄSTANTRÄSK · Published okt 28, 2019 at 11:15

I gamla tider var kvarnen en av byarnas viktigaste tillgångar. Den tillhandahöll mjöl som användes till bakning av bröd, som kunde stilla hungern under den långa vintern.

Men med en stadig teknisk utveckling blev de mindre kvarnarna allt färre och spåren efter de kulturellt viktiga platserna började sopas igen.

Men vi får inte glömma. Det menar Eskil Edström och Randy Sagebro, som under en tid jobbat intensivt med att dokumentera spåren efter viktiga platser i Västanträsk.

– Vi tror att intresset för gamla tider blir större och större. Ju mer koll man har bakåt, desto bättre kan man hantera framtiden, säger Randy Sagebro.

Eskil Edström, 86, tillhör de sista av sin generation, som kan blicka långt tillbaka i Västanträskhistorien.

– Vi vill rädda informationen åt eftervärlden. De som lever och verkar här har knappt tänkt tanken om vad som faktiskt finns här.

En av duons efterforskningar har varit att identifiera var en skvaltkvarn, flyktigt nämnd i Västanträsks byabok, ska ha stått.

Händelserna som ledde fram till insikterna om dess placering var som hämtat från ett Tintin-seriealbum.

Det började med att Sven Eriksson berättade om att han hört att det funnits en skvaltkvarn i byn och att Eskil Edström borde undersöka det. Vid ett senare tillfälle erbjöd Rubin Eriksson att visa Eskil handlingar om Rubins hemgård.

När Edström tittade i en pärm föll en avriven lapp ned på golvet. Lappen visade sig vara en kallelse till ett möte med samtliga delägare i ”den indre kvarnen i Wästanträsk”, sent 1800-tal.

Edström hittade inget protokoll från mötet, men tack vare Rubins systerson, Nils-Erik Ågren, hittades två dokument som rätade ut många frågetecken. Därför har man kunnat märka ut var skvaltkvarnen stått, samt även var en omtalad uppdämd sjö, som drev kvarnen, var belägen.

– Vi hade ju stått och stampat på samma plats om vi inte hittat de där papperen, säger Eskil Edström nöjt.

Men det stannar inte där. Utifrån ytterligare vaga ledtrådar har duon identifierat en gammal stör i skogen vid avan i Stora Bygdeträsket.

Stören markerar det skidfynd som gjordes 1947 och som är byns motsvarighet till Kalvträskskidan, om än inte lika gammal.

Edström och Sagebro har åkt till Skellefteå museum för att titta på det halvt bortglömda skidfyndet.

– Vi blev imponerade över hur bra skick den är i, men ändå har den inte blivit åldersbestämd, säger Randy Sagebro, som vill att tester görs och att fyndplatsen med tiden får en infotavla likt den som finns i Kalvträsk.

Men fram till dess fortsätter forskningen.

– Vi har 10-15 uppslag vi börjat skriva om. Oklart vad det mynnar ut i, men huvudsaken det sätts på pränt, säger Randy Sagebro.

Sabuni synade skogsindustrin

TALLTRÄSK Vilken roll har gruv- och skogsindustrin i ett hållbart samhälle? Det var huvudfrågan när Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni under vecka 45 gjorde två nedslag med...

Finns på plats när det krisar

ROBERTSFORS KOMMUN En kris eller olycka har ofta fler berörda än bara de direkt inblandade. Vid behov kan därför kommunens krisgrupp, POSOM, gå in. Nu görs ett utvecklingsarbete...

Kassagirot med fullservice nu på plats i Lövånger

LÖVÅNGER Förra året gick Riksbanken ut och förutspådde ett kontantlöst samhälle till 2030-talet. Men fram tills dess används fortfarande kontanter, om än i allt mindre...