Fredag 17 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

De vill lyfta klenoderna byn glömt

Det finns historiska fakta i Västanträsk som inte får falla i glömska. Just nu jobbar Eskil Edström och Randy Sagebro för att gamla skvaltkvarnar och skidor från byn ska dokumenteras för eftervärlden.

VÄSTANTRÄSK · Published okt 28, 2019 at 11:15

I gamla tider var kvarnen en av byarnas viktigaste tillgångar. Den tillhandahöll mjöl som användes till bakning av bröd, som kunde stilla hungern under den långa vintern.

Men med en stadig teknisk utveckling blev de mindre kvarnarna allt färre och spåren efter de kulturellt viktiga platserna började sopas igen.

Men vi får inte glömma. Det menar Eskil Edström och Randy Sagebro, som under en tid jobbat intensivt med att dokumentera spåren efter viktiga platser i Västanträsk.

– Vi tror att intresset för gamla tider blir större och större. Ju mer koll man har bakåt, desto bättre kan man hantera framtiden, säger Randy Sagebro.

Eskil Edström, 86, tillhör de sista av sin generation, som kan blicka långt tillbaka i Västanträskhistorien.

– Vi vill rädda informationen åt eftervärlden. De som lever och verkar här har knappt tänkt tanken om vad som faktiskt finns här.

En av duons efterforskningar har varit att identifiera var en skvaltkvarn, flyktigt nämnd i Västanträsks byabok, ska ha stått.

Händelserna som ledde fram till insikterna om dess placering var som hämtat från ett Tintin-seriealbum.

Det började med att Sven Eriksson berättade om att han hört att det funnits en skvaltkvarn i byn och att Eskil Edström borde undersöka det. Vid ett senare tillfälle erbjöd Rubin Eriksson att visa Eskil handlingar om Rubins hemgård.

När Edström tittade i en pärm föll en avriven lapp ned på golvet. Lappen visade sig vara en kallelse till ett möte med samtliga delägare i ”den indre kvarnen i Wästanträsk”, sent 1800-tal.

Edström hittade inget protokoll från mötet, men tack vare Rubins systerson, Nils-Erik Ågren, hittades två dokument som rätade ut många frågetecken. Därför har man kunnat märka ut var skvaltkvarnen stått, samt även var en omtalad uppdämd sjö, som drev kvarnen, var belägen.

– Vi hade ju stått och stampat på samma plats om vi inte hittat de där papperen, säger Eskil Edström nöjt.

Men det stannar inte där. Utifrån ytterligare vaga ledtrådar har duon identifierat en gammal stör i skogen vid avan i Stora Bygdeträsket.

Stören markerar det skidfynd som gjordes 1947 och som är byns motsvarighet till Kalvträskskidan, om än inte lika gammal.

Edström och Sagebro har åkt till Skellefteå museum för att titta på det halvt bortglömda skidfyndet.

– Vi blev imponerade över hur bra skick den är i, men ändå har den inte blivit åldersbestämd, säger Randy Sagebro, som vill att tester görs och att fyndplatsen med tiden får en infotavla likt den som finns i Kalvträsk.

Men fram till dess fortsätter forskningen.

– Vi har 10-15 uppslag vi börjat skriva om. Oklart vad det mynnar ut i, men huvudsaken det sätts på pränt, säger Randy Sagebro.

Nu renoveras värdshuset

BURTRÄSK Värdshuset i Burträsk har ännu en gång fått nya ägare. Den 3 februari är det tänkt att det nya krögarparet Sara och Oscar skall slå upp portarna till ett delvis...

Bra start för nygammalt slakteri

NEDRE ÅBYN Burträskbygden har sedan den 12 juli åter ett lokalt slakteri i drift. Konceptet med återtagsslakteri har fallit väl ut och med tiden hoppas man att kundunderlaget...

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.