Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ove Johansson, Pär-Erik Wikström och Camilla Jonsson har hittat en plats i solen vid Wikströms ateljé i Risnäs. Solen lyser också mot Burträsk Experience, som fått 1,2 miljoner beviljade. Foto: MORGAN BOHMAN

Dryg miljon till utveckling av turismen i Burträsk

Förra veckan kom ett glädjebesked för alla dem som vill se Burträsk ta nya steg i turistisk riktning. Burträsk Experience beviljades då 1,2 miljoner från Skellefteå Älvdal och Landsbygdsfonden för att under de kommande tre åren forma Burträsk till en internationellt attraktivt resmål.

BURTRÄSK · Published mar 10, 2019 at 09:30

Det var under våren 2018 som riktlinjerna för Burträsk Experience, Burträsks satsning mot att bli en internationell turistisk destination i världsklass, började dras upp.

Nu, snart ett år senare, har mycket hunnit hända. I december avslutades förstudien om Burträsk Experience och en ansökan om projektpengar skickades in till Skellefteå Älvdal och Landsbygdsfonden.

Förra veckan kom så beskedet. Burträsk Experience beviljades 1,2 miljoner för att under de kommande tre åren fördjupa arbetet med att göra Burträsk till en destination med bokningsbara produkter av internationell klass.

För Ove Johansson, koordinator för Burträsk Experience, är beskedet glädjande, men inte förvånande.

– Vi har känt att vi har rätt ingång i och med vårt stora samarbete mellan olika orter. Alla är med på båten i klustret vi byggt upp.

Enligt Johansson är lokal och miljömedveten matproduktion och kulturlandskap ett par av de områden där Burträsk redan står starkt. Exempel är det ekologiska lantbruket i Renbergsvattnet och utegrisarna i Järvtjärn.

Camilla Jonsson på Järvtjärns utegrisar instämmer i att djur kan ha en särskild dragningskraft.

– Mötet mellan djur och människa har få upplevt och inte alla förstår den kopplingen.

Som exempel på kulturlandskap kan man nämna det starka berättandet med namn som Pär-Erik Wikström, Thomas Andersson och Linda Marklund. Lägg därtill att Margita Tjärnströms deckare i Burträskmiljö också börjat väcka ett intresse bland turister.

– Vi har en stolthet över bygden och det är en bra grund att stå på, konstaterar Ove Johansson.

Det kommer att hända en hel del under de kommande tre projektåren. 2019 ska det jobbas med grundplattformen, besökas mässor och allmänt komma i gång. 2020 ska det produceras material för produkterna och bygden ska skyltas upp. 2021 ska varumärket Burträsk vara så etablerat att man kan besöka mässor i egen regi.

– När man kommer till Burträsk ska man känna att man blir väl bemött. Det ska lysa om det! utbrister Ove Johansson.

Den närmaste tiden ska aktörerna i klustret, bland annat Burträskbygdens Utveckling, Norrmejerier, Region Västerbotten och Visit Skellefteå träffas för att dra upp riktlinjerna.

Det ska även genomföras utbildningar för turistambassadörer på orten och utses en aktör som ska forma Burträsks turismplattform.

– Det krävs en extern part i det jobbet, betonar Ove Johansson.

Vad är den största utmaningen framöver?

– Att det nu blir verkstad och att det börjar komma folk. Nu gäller det att ha tålamod och inte tappa sugen på vägen. 2021 ska man känna att det här synligt ger något för bygden, avslutar Ove Johansson.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...