Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Fiskereglerna ska värna bygden

Fiskeregler ska skydda och stärka det lokala fisket och värna bygden. Men det är ofta få som engagerar sig i fiskevårdsområdeföreningens arbete och representanterna möts inte alltid av uppmuntran av förståelse.

BURTRÄSK · Published aug 3, 2018 at 07:15

Fiske är en sysselsättning som berör många och där ideologin ofta bryts mellan dåtid och nutid, mellan en tid då fisket var nödvändigt för överlevnaden och en tid där den präglas av nöje och rekreation. Ska all fisk dödas och ätas, eller ska all fisk återsättas? Vilka fiskemetoder är okej och inte?

För att ge fisket på en plats riktning och förhållningsregler finns ofta en fiskevårdsområdesförening. I Burträsk har den ansvar för Övre Bureälvens fiskevårdsområde, från dammen i Bursiljum och upp till Bureälvens källflöde utanför Källheden.

– FVO-föreningarna styrs av lagen om fiskevårdsområden, där det står vad en förening ska jobba med, säger Tony Söderlund, fiskevårdskonsulent på Skellefteå kommun.

FVO-föreningen kan bland annat besluta om fiskevårdande åtgärder och sanktioner mot de som fiskar i strid med förbud eller villkor.

I Burträsk beslöt man 2014 att införa regler för att skydda gösen, vars snittvikt hade sjunkit oroväckande. Nätförbud samt mängd- och måttgräns på arten var ett par av åtgärderna.

– Det var ju vansinnigt med nätfiske som stängde av hela vikar, men nu har folk börjat få de stora gösarna igen, säger Johnny Enmark.

– Vi vill ju ha ett kvalitetsfiske i Burträsket, som även lockar till rekreation i de fina miljöerna, säger ordföranden Anders Öhlund och tillägger:

– Men föreningen har nästan gjort mer för tillgängligheten än fiskevården. Man behöver ju nästan kölapp till de olika grillplatserna runt sjön.

Även ur ett kommunperspektiv är fiskevårdsområdesföreningen viktig, enligt Tony Söderlund.

– Utan de lokala föreningarna kan kommunen inte satsa på fiske och friluftsliv, och det blir svårt att satsa specifika pengar på fisket.

Trots att fiskereglerna sakta ser ut att vända gösens negativa trend, så är arbetet i föreningen ganska ensamt och möts inte alltid av hurrarop.

– Det blir diskussioner ibland och det måste det få bli, men det ska ju inte vara så att man behöver gå omvägar kring varandra på byn, säger Anders Öhlund.

För att få en bra förankring med fiskereglerna är det därför viktigt att fler engagerar sig i föreningens arbete. Anders Öhlund betonar att årsstämman är en demokratisk och öppen process.

– Kommer det 20 fiskerättsägare och kräver att de ska få näta, då blir det ju så.

Men så länge inte det röstas igenom får föreningen hoppas att de uppsatta reglerna följs.

– Vi har fisketillsynsmän, men det är ju ett ideellt engagemang och vi kommer inte att jaga folk, säger Anders Öhlund.

Mycket talar också för att de flesta respekterar uppsatta bestämmelser.

– Fiskeregler är en viktig del av fiskevården och de flesta vill följa reglerna och göra rätt. Attityderna har verkligen förändrats mycket på 10-15 år, säger Tony Söderlund.

Vi vill ju ha ett kvalitetsfiske i Burträsket.