Lördag 20 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Mona Olofsson och Kurt Boman har hjärtat på rätta stället – inom den evidensbaserade forskningen – och rötterna i bygden. Mona är från Åbyn och Kurt från Kalvträsk. Foto: MORGAN BOHMAN

Kurt och Mona föreläste om sin hjärtefråga

En remarkabel vändning av trenden, men också nya utmaningar inför framtiden. Det kunde åhörarna konstatera när Kurt Boman och Mona Olofsson föreläste om de senaste decenniernas hjärtforskning på församlingshemmet i Burträsk förra veckan.

BURTRÄSK · Published mar 28, 2019 at 07:15

Kurt Boman; överläkare, hjärtspecialist och senior professor från Kalvträsk, och Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker och medicine doktor från Åbyn, var tillbaka i hemtrakterna för att berätta om hur det står till med hjärtat, pumpen som håller oss gående och stående.

– Tillståndet är mycket, mycket bättre än tidigare. Antalet hjärtinfarkter har halverats och det är en stor förändring bland hela svenska folket, konstaterar Kurt Boman.

Men i Västerbotten i synnerhet är trendbrottet remarkabelt. En studie av antalet hjärtinfarkter mellan 1969 och 1978 placerade Västerbotten i rikstoppen sett till antalet dödsfall per 100 000 invånare.

Det fick Lars Weinehall, professor och överläkare vid Umeå universitet, att mynta uttrycket ”Västerbottningar är också människor – fast inte lika länge”.

Men på mitten av 80-talet lanserades ett par projekt som skulle bidra till att vända trenden.

Världshälsoorganisationen startade MONICA-projektet för att utforska den epidemi av hjärt- och kärlsjukdomar som drabbat västvärlden. I norra Sverige gav projektet så bra resultat att landstingen fortsatte efter att WHO avslutat sitt projekt.

Även Norsjöprojektet hade stor betydelse. Där jobbade man med att ändra livsstilsfaktorer för att förebygga hjärtinfarkter. Projektet utmynnade även i de hälsokontroller för 40-, 50- och 60-åringar som nu är praxis i länet.

Trendbrottet märks tydligast när man tittar på vardera sida om millennieskiftet. 1997 hade Västerbotten näst högst dödlighet i hjärtinfarkt. Perioden 2004-2006 hade länet i stället de näst lägsta siffrorna i landet.

– Tyvärr kan sjukvården inte ta åt sig hela äran. En tredjedel tillskrivs sjukvården, men två tredjedelar är livsstilsförändringar, säger Kurt Boman.

Mona Olofsson och Kurt Boman står också bakom Cardista-konceptet, där man använder en ultraljudsrobot för att undersöka hjärtpatienter på distans. Det har visat sig att patienter med hjärtsvikt ofta lider av järnbrist.

– Patienter med hjärtsvikt är ofta multisjuka, så man måste vara rätt krävande som patient för att få rätt vård, säger Mona Olofsson.

De mest oroande rönen kring hjärtforskningen idag är den fetma- och diabetesutveckling som pågår i världen, inte minst barnfetman.

En annan orosfaktor är svårigheten att få medel till forskning.

– Det är kolossalt trögt i organisationen och långt ifrån besluten. Det är ett problem både på universitetet och i Region Västerbotten, säger Kurt Boman.

– Ekonomin är numera målet, tillägger Mona Olofsson.

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...