Söndag 19 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Promenad seniorens nummer ett

I Burträsk finns ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer som vill hålla i gång. Men promenaden – med eller utan stavar, ensam eller i grupp – är den vanligaste motionsformen. Det visar Mellanbygdens enkätundersökning.

BURTRÄSK · Published nov 2, 2019 at 14:15

Mellanbygden besökte, under ungefär en veckas tid, sju olika pass i Burträsk där rörelse stod i fokus: ett motionsdanstillfälle, en stavgång, en rehabgympa, ett kombinerat mattcurling-/bocchiapass, ett curlingtillfälle och två pass med vattengympa.

Under dessa pass insamlades totalt 70 enkäter, varav tre ströks, då de saknade uppgfter om ålder och kön. Slutsumman blev således 67 enkäter, fördelade på 43 kvinnor och 24 män.

Utifrån statistik från pensionärsorganisationen PRO, som varje år gör en central aktivitetsrapport (där 745 av drygt 1 200 föreningar svarade i fjol), plockades de 14 vanligaste aktiviteterna ut. Den vanligast förekommande var boule (76 procent av föreningarna) och den sista som kvalade in var styrketräning (7 procent).

På de olika passen fick de svarande kryssa för vilka motionsformer de utövar, ranka sina favoriter 1-2-3 och även ranka om de saknade någon aktivitet i Burträsk. Sista frågeställningen ströks dock, då allt för få svarade på den.

Det visade sig att den vanligaste aktiviteten var promenad/stavgång. Inte mindre än 57 av de svarande, eller 85 procent, motionerar på detta enkla och kravlösa sätt. Bland annat i organiserad form på måndag förmiddag.

– Det är en bra motionsform och man kommer i gång med veckan, säger Kerstin Bergman, som är involverad i stavgångs- och promenadgruppen, som kan vara upp mot 18 stycken per gång. Efteråt blir det fika och prat.

– Sammanhållningen är det bästa. Vi pratar om saker i samhället och ibland skriver vi även en insändare.

Motionsdansen varannan onsdag är också omtyckt. Det styrks av att 29 personer (43 procent) kryssat för den aktiviteten. Dessutom har den fått flest förstaval bland kvinnorna, nio stycken.

– Vi håller i gång våra gamla och trötta leder och får mycket energi, så det är bra motion och så är det roligt. Vi får mycket lovord för att vi håller i gång det här. Det är inte alla som skulle orka åka till stan för att dansa, säger Gunilla Knutsson i den arrangerande Må Bra-gruppen.

– Man upplever inte att det är motion och så blir det ju en viss samhörighet när det inte är ett så stort sällskap, säger kollegan i Må Bra-gruppen, Sonja Ågren.

Vattengympa utövas av en tredjedel av dem som besvarat enkäten. Bland förstahandsvalen är vattengympa trea på kvinnornas lista.

– Man har motstånd i form av vatten och inte vikter, mycket skonsamt för kroppen! säger Iona McLeman-Hägglund, som även gärna simmar i Burträsket fram till isläggningen.

För männen är curling det näst mest populära förstahandsvalet.

– Det är en väldigt social verksamhet. Ingen konditionskrävande sport, men du rör dig väldigt mycket, säger Lage Wigren.

Noterbart är att cykling, som utövas av åtta procent av föreningarna i PRO:s enkät, utövas av 36 procent i Mellanbygdens enkät. Man kan också notera att stora aktiviteter i PRO:s undersökning, som Qi Gong, bowling, line dance och minigolf, knappt har någon utövare alls i vår enkät.

Vi håller i gång våra gamla och trötta leder och får mycket energi

Enkät: Burträskseniorens populäraste motionsform

  • 70 enkätsvar, varav tre ströks.
  • 43 av de svarande var kvinnor, 24 män.
  • De vanligaste aktivitetsformerna bland de svarande var promenad/stavgång (85 %), motionsdans (43 %), cykling (36 %), vattengympa och boule/bocchia (31 % vardera) och gymnastik (30 %).
  • Aktiviteterna som angivits som favorit bland kvinnor var motionsdans (9), promenad/stavgång (7) och vattengympa (6). Motsvarande bland män var promenad/stavgång (5), curling (4) och gymnastik (3).

Nu renoveras värdshuset

BURTRÄSK Värdshuset i Burträsk har ännu en gång fått nya ägare. Den 3 februari är det tänkt att det nya krögarparet Sara och Oscar skall slå upp portarna till ett delvis...

Bra start för nygammalt slakteri

NEDRE ÅBYN Burträskbygden har sedan den 12 juli åter ett lokalt slakteri i drift. Konceptet med återtagsslakteri har fallit väl ut och med tiden hoppas man att kundunderlaget...

Elpriset styr vattenkraften

LÄNET Elpriset har fått en allt större betydelse för när vattenkraftsbolagen väljer att producera elström. När inte priset är tillräckligt högt väljer allt fler att spilla ut...