Fredag 22 november 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ulf Aspbäck och Magnus Sundqvist, ordförande respektive vice ordförande i folkparksföreningen, ser fram emot solcellssatsningen, som gör Bursiljums 75-åriga folkpark mer energieffektiv. Foto: MORGAN BOHMAN

Solceller till folkparken

Bursiljums folkpark fyllde nyligen 75 år, men tänker inte leva på gamla meriter. Med hjälp av solceller tar den anrika nöjesanläggningen ett stort steg in i framtiden. Med lite flyt kan solcellerna vara uppe på taken innan vintern kommer.

BURSILJUM · Published aug 2, 2019 at 06:15

En gammal anläggning behöver underhållas och Bursiljums folkpark har inte direkt varit passiv. Två år i rad har man sökt bidrag till fönsterbyten från Boverket, men fått avslag. Efter lite misströstan var det någon som kläckte idén att satsa på solceller.

– Vi tände på idén, för det här sparar mer energi än om vi byter fönster, säger Magnus Sundqvist, vice ordförande i folkparksföreningen och den som haft mest ansvar för solcellssatsningen.

Det är ungefär ett år sedan hela processen startade. I maj fick folkparken bidraget beviljat. Det är ett så kallat investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler, samma som till exempel Lokal’n i Mjövattnet och bygdegården i Bodbysund beviljats när de rustat upp sina lokaler på senare år.

Bidraget täcker 80 procent av investeringskostnaden. Boverket står för 50 procent, Skellefteå kommun för 30 procent och de resterande 20 procenten står folkparken själva för.

– Investeringsbidraget är väldigt förmånligt, konstaterar Magnus Sundqvist.

Den anläggning som ska upp på folkparkens tak har en beräknad effekt på 20,9 kilowatt och beräknas producera el motsvarande 19 000 kilowattimmar per år.

Folkparken har en normal förbrukning på 26 000 kilowattimmar per år. De kommer att använda 10 000 av de producerade timmarna själva och sälja resten till Skellefteå Kraft.

– Vi har en ganska stor anläggning. De solceller som läggs på en villa blir bara hälften av det som ska upp här, säger Magnus Sundqvist.

Det är inte bara solceller som ingår i investeringen. Vindsutrymmet ska isoleras och det ska även sättas in två luftvärmepumpar, vilket ytterligare bidrar till energieffektiviseringen.

– Det kommer att göra mycket för att få ned förbrukningen från 26 000 kW-timmar. Vi kapar i alla ändar som går, säger Magnus Sundqvist.

Kontakten var tät med Skellefteå Kraft efter midsommar och nu efter semestern ska folkparken meddela vilken offert de väljer.

Därefter är leveranstiden för anläggningen cirka 10 veckor, så det är fifty-fifty om anläggningen hinner monteras innan vintern eller om det blir först till våren.

– Vi ser väldigt ljust på att få upp och i gång det. Det känns som det tryggar framtiden för föreningen om man sparar en slant varje år och det här ligger ju i tiden, avslutar Magnus Sundqvist förväntansfullt.

Solcellsanläggning Bursiljums folkpark

  • Beviljades investeringsbidrag från Boverket i maj.
  • Boverket täcker 50 procent av kostnaden, Skellefteå kommun 30 procent och folkparken 20 procent.
  • Anläggningen, med effekten 20,9 kilowatt, beräknas producera 19 000 kW-timmar el per år.
  • Folkparken kommer använda 10 000 kW-timmar själva. Deras energiförbrukning ett normalår är 26 000 kW.
  • Med lite flyt kan anläggningen vara monterad i oktober, annars blir det till våren.

Ingen fulgran i Lövånger i år, men kan bli comeback

LÖVÅNGER 2017 började det med en vacker gran som senare fick en del ”stryk” på vägen till Lövångers centrum och som senare väckte stor uppmärksamhet för att den var ovanligt ful....