Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Coronaviruset

Födda 1981 kan börja boka vaccin

LÄNET Nu sänker Region Västerbotten åldersgränsen för att boka vaccinering ytterligare så att alla födda 1981 – alltså fyller 40 i år – och tidigare kan boka.

Vikariebrist för trött vård

ROBERTSFORS För hemtjänstpersonalen i Robertsfors kommun har pandemiåret varit tufft och många längtar efter semestern. Men att lösa vikariesituationen inför sommaren har visat...

Lugnt corona-år för mellanbygdens skolor

MELLANBYGDEN Smittspridningen på grundskolorna i mellanbygden har varit relativt låg jämfört med andra ställen i länet och rektorerna är tacksamma. – Vi har haft tur, Robertsfors...

Samisk konfirmation skalas ned

BURTRÄSK Fjolårets samiska konfirmation blev kraftigt fördröjd och avslutades i det lilla formatet. Inte heller i år blir det en gemensam avslutning för alla åtta grupper, men en...

Smittspridningen i Västerbotten fortsätter att minska

LÄNET Förra veckan testade 114 personer i länet positivt för covid-19 jämfört med 181 föregående vecka.

BESKED: Vaccinbokning öppnar för ny åldersgrupp

LÄNET Nu kan nästa åldersgrupp börja boka tid för vaccinering mot covid-19 i Västerbotten.

Börjar hålla gudstjänster på nytt

BYGDEÅ I och med den nya lättade restriktionerna har kyrkan nu möjlighet att öppna upp för flera tjänster. Sören Olsson kyrkoherde i Bygdeå församling tycker att det är glädjande...

"Det finns sätt att fira smittsäkert"

LÄNET Trots minskande smittspridning och ökande vaccinering är det viktigt att fira skolavslutningarna på ett smittsäker sätt, understryker regionen.

Lägsta antal smittade sedan i höstas

LÄNET Smittspridningen i Västerbotten är lägre än på länge – men smittskyddsläkare Stephan Stenmark understryker vikten av att fortsätta följa rekommendationerna.

Osäkert för fordonsträffar

MELLANBYGDEN I början av juni i fjol ställde fordonsträffarna i mellanbygden in sina sommararrangemang. För årets upplagor är bildörren ännu inte riktigt stängd, men mycket pekar...

Företagen ger mindre till välgörenhet – men allmänheten mer

SVERIGE Under pandemiåret 2020 ökade allmänhetens givande till välgörenhet med drygt fyra procent – samtidigt som företagens bidrag sjönk med tolv procent.

Skolslut inför tomma hus

MELLANBYGDEN Ett år med pandemi och länets elever får nu uppleva sin andra sommaravslutning utan föräldrar och med minimal pompa och ståt. – Inga anhöriga deltar, det blir en...

Svenskar påverkas olika mycket av pandemin

SVERIGE De flesta har påverkats av pandemin – men hur mycket beror på vem man frågar.

De nya restriktionerna som gäller från 1 juni

SVERIGE Från och med 1 juni råder nya och lättade restriktioner i Sverige. Det handlar om deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar....

Danskar och norrmän påverkas mer negativt av hemarbete

SVERIGE Efter ett år av hemarbete för många svenskar uppger drygt en tredjedel att deras hälsa påverkats negativt och nästan lika många att de gått upp i vikt.

Fler vaccineringstider och ny utförare i länet

LÄNET Nu börjar en extern aktör, Vaccina, att vaccinera mot covid-19 i delar av länet.

Tydlig nedgång av covidfall i Västerbotten

LÄNET Under vecka 21 nästan halverades antalet nyupptäckta fall av covid-19 i länet jämfört med föregående vecka – från 441 till 245.

Region ökar kapacitet för tidsbokning

LÄNET Region Västerbotten uppmanar inte längre till att avvakta med vaccinbokning.

Regionen: Avvakta med vaccinbokning

LÄNET Regionens tjänst för tidbokning fungerar delvis igen – men vaccinsamordnaren rekommenderar ändå att avvakta med att boka tid.

Gravida ska erbjudas vaccin

SVERIGE I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att även gravida ska erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra.

Störningar i vaccinsbokning

LÄNET Regionen har under dagen haft problem med sina e-tjänster som bland annat drabbat vaccineringsbokningen.

I morgon startar fas fyra i Västerbotten

LÄNET I morgon tisdag inleds vaccineringens fjärde och sista fas i länet då 50-plussarna kan börja boka tid.

Allt färre fall av covid-19 i länet

LÄNET Förra veckan testade färre positivt för covid-19 i Västerbotten jämfört med tidigare och de som behöver sjukhusvård blir allt färre.

Bibliotekariens roll har förändrats

BURTRÄSK För en bibliotekarie kan mycket ställas om under en pandemi, men det är svårt att ersätta kontakten med låntagarna. Bibliotekarien Linus Falk räds att bibblan ska...

Regionen förlänger skärpta rekommendationer

LÄNET De skärpta lokala rekommendationerna med anledning av pandemin förlängs ännu en gång.

BESLUT: Burträsk sommarmarknad ställs in

BURTRÄSK Det blir ingen upptäcktsfärd bland strumpor, godisremmar och charkprodukter. Under förmiddagen den 19 maj togs beslutet att Burträsk sommarmarknad ställs in på grund av...

Färre fall av covid-19 i länet

LÄNET Förra veckan minskade antalet som testade positivt för covid-19 i Västerbotten, något regionen tror är en kombination av minskad smittspridning och färre provtagna.

Fler grupper kan boka vaccinering

LÄNET Nu kan alla vuxna med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 boka tid för vaccinering i Västerbotten.

Kraftig ökning av friluftsliv under pandemin

SVERIGE Fyra av tio tillfrågade har ägnat sig mer åt friluftsliv under pandemin, enligt en undersökning från Svenskt Friluftsliv.

Stora förändringar av sällanköp under pandemin

SVERIGE I stort ökade försäljningen för svensk sällanköpshandel något under förra året, men det finns både vinnare och förlorare.

Långhelg kan ge ökad smittspridning

LÄNET Valborgsfirande ser ut att ligga bakom mycket smittspridning i länet och nu är regionen oroliga inför den kommande långhelgen.

Länets skärpta rekommendationer förlängs

LÄNET Västerbottens skärpta rekommendationer med anledning av pandemin förlängs ännu en gång.

Munskydd det nya miljöproblemet

SVERIGE I en undersökning från Håll Sverige rent säger 80 procent att de sett munskydd skräpa ner det senaste året, en tredjedel har sett det dagligen. Djur och natur skadas av...

Vaccinbokning öppnar för fler grupper

LÄNET Nu kan personer födda 1981 och tidigare som tillhör vissa riskgrupper boka tid för vaccinering i Västerbotten.

Smittspridningen fortsätter att öka i länet

LÄNET Antalet fall av covid-19 ökar i länet och många skulle kunna undvikas om rekommendationerna följdes, menar Region Västerbotten.

Lufta camping – redo att ställa om snabbt

ÅNÄSET Magnus Ahlback, ägare till Lufta Camping i Ånäset tror på en liknande sommar som 2020 med begränsningar i verksamheten på grund av att vaccineringen är försenad, men...

VARNING: Bedragare utger sig för att boka vaccinering

LÄNET Det förekommer bedragare som utger sig ringa från Region Västerbotten om vaccinering.

Regionen: Annorlunda valborgsfirande i år

LÄNET Pandemirestriktionerna gäller även under valborg och första maj, påminner Region Västerbotten.

"Ett händelserikt år"

LÄNET Pandemin har i det mesta präglat det senaste året. Länsstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar när det gäller krisberedskap och Mellanbygden ställde ett antal...

Nu startar fas 3 i Västerbotten

LÄNET Nu kan nästa åldersgrupp – de födda 1957-1961 – börja boka tid för vaccinering i Västerbotten.

3 av 10 varslade blev arbetslösa

SVERIGE Arbetsförmedlingen har gjort en uppföljning av förra årets stora varsel under mars-maj 2020.

Ökad import av medicinsk utrustning

SVERIGE Inte så oväntat ökade importen av coronarelaterade produkter, som handsprit och munskydd, under förra året.

Lediga vaccintider i länet närmaste dagarna

LÄNET Det finns flera lediga tider för vaccinering i Västerbotten under de kommande dagarna, meddelar regionen.

Flygbranschen positiv till vaccinationsintyg

SVERIGE Fredik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen ser positivt på ett vaccinationsintyg. Han menar att det kommer att förenkla för resandet och att Sverige bör jobba...

Planerar inga utlandsresor trots vaccinpass

ÅNÄSET Det jobbas med att ta fram ett digitalt vaccinationsintyg i Sverige för att underlätta resande. Även EU arbetar med frågan. Tanken är att certifikaten ska finnas...

Ahlbacks vill inte se A- och B-lag

LÖVÅNGER Celina och Emelie Ahlback på Lövångergården känner viss skepsis inför vaccinpass, då de inte vill dela in människor i A- och B-lag. De tror dock att det kan bli positivt...

Vaccinering går framåt – men smittan ökar

LÄNET Ungefär var fjärde västerbottning har påbörjat sin vaccinering mot covid-19 men samtidigt så ökar smittspridningen i länet.

65+ får vaccin till veckan

LÄNET Nästa vecka kommer åldersgruppen 65+ att erbjudas vaccination mot covid-19 enligt Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Nya rekommendationer för vaccinerade

SVERIGE Allt fler svenskar vaccineras mot covid-19 och nu kommer nya rekommendationer för vaccinerade.

65+ nästa grupp att få vaccin

LÄNET I veckan påbörjades vaccinering av nästa vaccinationsgrupp i länet. Personer födda 1951 och tidigare har nu möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19. Härnäst...

"Vi har lyckats förut och vi måste göra det igen"

LÄNET På grund av den ökade smittspridning i Västerbotten så förlängs de lokala rekommendationerna till 9 maj.

Färre besök till vårdcentraler i Västerbotten

Länet Antalet besök till vårdcentraler och sjukstugor i Västerbotten har minskat med drygt 20 procent, motsvarande 140 600 besök, de första 11 månaderna under pandemiåret 2020.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport