Söndag 27 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare · Published aug 5, 2020 at 01:15

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs av strålningen. Sadako överlevde bomben men blev som 11-åring svårt sjuk i leukemi.

Enligt en japansk sägen får den som viker 1000 papperstranor sin önskan uppfylld. Så från sin sjuksäng började Sadako att vika tranor med en önskan om att bli frisk. De hängdes i taket ovanför hennes huvud, i ett myller av färger. Hon dog 12 år gammal. Men sedan dess har tranorna blivit en symbol för fred.

Den 6 augusti i år är det 75 år sedan bomberna föll över Hiroshima och Nagasaki. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) är ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som sedan 2007 har samordnat den internationella opinionen mot kärnvapen. Ican:s arbete resulterade i den nya FN-konventionen om kärnvapenförbud och organisationen tilldelades Nobels fredspris 2017.

För att konventionen ska träda i kraft krävs att 50 länder signerar och ratificerar. Sverige har inte skrivit under. Argumentet är att det skulle störa landets militära samarbete inom ramen för Nato och Värdlandsavtalet.

Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten och vår planet. De humanitära konsekvenserna av ett nytt kärnvapenkrig går inte att överblicka. Det finns nya studier som visar på den katastrofala miljö- och klimatpåverkan som även ett begränsat kärnvapenkrig skulle medföra med bland annat temperaturförändringar, missväxt och utbredd hungersnöd.

Det finns de som talar om kärnvapnens avskräckningseffekt men om man tittar på slutsatserna i de nya studierna är det snarare slutet på tillvaron på planeten vi ser framför oss. Kärnvapen drabbar inte bara dem som blir attackerade. De drabbar alla.

Vi behöver sätta press på regering och riksdag så att de skriver under. Även om mycket av säkerhetspolitiken bestäms i Stockholm, Washington och Moskva är det viktigt att vi på gräsrotsnivå lägger oss i och gör våra röster hörda.

Därför ansluter vi oss till den nationella kampanjen ”Tagga en trana”, initierad av bland andra Svenska Freds, FN-förbundet, Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet.

Gudrun Schyman

Fria Pensionärer


Jea Jonsson

Kvinnor för Fred


Ingalill Bjartén

S-kvinnor

Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten och vår planet.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?