Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det är inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb, menar Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor.

A-kassan är viktig för en omställning i Västerbotten

Insändare · Published dec 11, 2019 at 01:15

I Västerbottenvar det under förra året 5 721personer som fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 370 personer som gjorde slut på alla ersättningsdagar. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb.

Just nu pågår en utredning om hur a-kassan ska göras om. Den ser bland annat över ersättningsperiodens längd och hur nedtrappningen i ersättning ska ske. Flera debattörer menar att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och lyfter fram krav på en snabbare nedtrappning i ersättning än den som finns i dag. Problemet är att de missar en viktig poäng. A-kassan är redan i dag en effektiv omställningsförsäkring.

Föreställningen att många människor går på a-kassa under lång tid utan att komma i sysselsättning stämmer helt enkelt inte. På Sveriges a-kassor har vi gått igenom statistik från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att ta reda på fakta. År 2018 var det 5 721personer i Västerbottensom fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 370 personer som hade fått slut på ersättningsdagar.

Maxgränsen för ersättning är 300 dagar (eller 450 dagar för den som har barn under 18 år). Men majoriteten av personerna som slutade få a-kassa får antas ha kommit tillbaka i någon form av sysselsättning långt innan ersättningsperioden tagit slut. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning skulle få betydligt fler i jobb.

Risken är i stället att försäkringen kan uppfattas som mindre attraktiv. Det vore olyckligt eftersom ett medlemskap i a-kassan är viktigare än någonsin på en alltmer flexibel arbetsmarknad där vi också ser att arbetslösheten börjat stiga igen. A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken genom att vara en omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet.

Ett medlemskap i a-kassan skapar trygghet och minskar oron för ekonomin medan man söker efter ett nytt jobb. De 25 a-kassorna är specialiserade på olika delar av arbetsmarknaden och har unika expertkunskaper som ger den enskilde medlemmen effektiv service anpassad till förutsättningarna inom personens yrkesliv. När nu politikerna diskuterar hur framtidens arbetslöshetsförsäkring ska utformas är det viktigt att ha korrekta utgångspunkter för den diskussionen.

Det vore olyckligt om a-kassan förändras på ett sätt som gör att färre väljer att vara medlemmar. Då skulle fler känna oro i den omställning som krävs och flexibiliteten på arbetsmarknaden minska just när vi behöver den som mest.

Tomas Eriksson

arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport