Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det är inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb, menar Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor.

A-kassan är viktig för en omställning i Västerbotten

Insändare · Published dec 11, 2019 at 01:15

I Västerbottenvar det under förra året 5 721personer som fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 370 personer som gjorde slut på alla ersättningsdagar. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb.

Just nu pågår en utredning om hur a-kassan ska göras om. Den ser bland annat över ersättningsperiodens längd och hur nedtrappningen i ersättning ska ske. Flera debattörer menar att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och lyfter fram krav på en snabbare nedtrappning i ersättning än den som finns i dag. Problemet är att de missar en viktig poäng. A-kassan är redan i dag en effektiv omställningsförsäkring.

Föreställningen att många människor går på a-kassa under lång tid utan att komma i sysselsättning stämmer helt enkelt inte. På Sveriges a-kassor har vi gått igenom statistik från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att ta reda på fakta. År 2018 var det 5 721personer i Västerbottensom fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 370 personer som hade fått slut på ersättningsdagar.

Maxgränsen för ersättning är 300 dagar (eller 450 dagar för den som har barn under 18 år). Men majoriteten av personerna som slutade få a-kassa får antas ha kommit tillbaka i någon form av sysselsättning långt innan ersättningsperioden tagit slut. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning skulle få betydligt fler i jobb.

Risken är i stället att försäkringen kan uppfattas som mindre attraktiv. Det vore olyckligt eftersom ett medlemskap i a-kassan är viktigare än någonsin på en alltmer flexibel arbetsmarknad där vi också ser att arbetslösheten börjat stiga igen. A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken genom att vara en omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet.

Ett medlemskap i a-kassan skapar trygghet och minskar oron för ekonomin medan man söker efter ett nytt jobb. De 25 a-kassorna är specialiserade på olika delar av arbetsmarknaden och har unika expertkunskaper som ger den enskilde medlemmen effektiv service anpassad till förutsättningarna inom personens yrkesliv. När nu politikerna diskuterar hur framtidens arbetslöshetsförsäkring ska utformas är det viktigt att ha korrekta utgångspunkter för den diskussionen.

Det vore olyckligt om a-kassan förändras på ett sätt som gör att färre väljer att vara medlemmar. Då skulle fler känna oro i den omställning som krävs och flexibiliteten på arbetsmarknaden minska just när vi behöver den som mest.

Tomas Eriksson

arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede