Måndag 18 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

A-kassan behöver utvecklas

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

A-kasseutredningens nya förslag behöver utvecklas på två punkter för att västerbottningarna ska få känna den trygghet som a-kassan innebär.

I november var det 2 679 personer i Västerbotten som fick ersättning från a-kassan. Det är en ökning med 37 procent från motsvarande period förra året. Även om det är en ögonblicksbild så är det en viktig indikation för hur coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden.

Sällan har arbetslöshetsförsäkringen och a-kassan varit så viktig som nu. För att möta den stigande arbetslösheten införde riksdagen i våras tillfälliga förändringar för att göra det lättare att få ersättning från a-kassan. Samtidigt höjdes ersättningstaket. De tillfälliga reglerna ökar tryggheten för den enskilde och stabiliserar svensk ekonomi efter covid-19. Men a-kassan behöver mer än tillfälliga lösningar.

Nyligen presenterade regeringens utredning sina förslag till en arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler. Särskilt välkommet är att ersättningen föreslås baseras på inkomst i stället för arbetad tid.

Men på två områden behöver utredningens förslag vidareutvecklas för att fler västerbottningar ska få känna den trygghet som a-kassan innebär. Fler bör kunna kvalificera sig för a-kassa. Den ”överhoppningsbara tiden” föreslås minska från fem till tre år. Förslaget innebär att personer som har studerat, varit sjuka eller föräldralediga direkt före en arbetslöshet riskerar att stå utan försäkringsskydd. Även egenföretagare med låg inkomst kan bli ersättningslösa.

Dagens nedtrappning är tillräcklig. Utredningen föreslår att ersättningsnivån sänks efter ett visst antal dagar för att påskynda en återgång på arbetsmarknaden. Men sådana incitament finns redan. Den största nedtrappningen inträder dag 1, när individen går från att ha fått lön till att få ersättning från a-kassan, vilket som mest uppgår till 80 procent av den tidigare lönen. 

Redan innan pandemin slog till var sju av tio med i en a-kassa. Med mer inkluderande regler är vi övertygade om att fler västerbottningar kommer att se fördelarna med att försäkra sin inkomst.
 

Harald Petersson

ordförande Sveriges a-kassor

Tomas Eriksson

kanslichef Sveriges a-kassor

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen. Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Vad innebär och och nära vård?

Ledare Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade