Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Alkoholen är en viktig del i kampen mot pandemin, skriver Håkan Karlsson. Foto: PIXABAY

Alkohol försämrar immunförsvaret

Insändare · Published apr 30, 2021 at 01:15

Hög alkoholkonsumtion försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes den 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Kanada, Sverige och USA.

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgången, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Rapporten visar att alkohol ökar spridning av viruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Detta påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna.

Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för en alkoholmottagning i Stockholm, är en av forskarna bakom rapporten. Han har uttalat att myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion! Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Forskningsrapporten lyfter fram vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot pandemin, samtidigt som det tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

Med stöd av den färska forskningsrapporten vill vi lyfta att det kan vara klokt att i nuvarande situation, begränsa sin alkoholkonsumtion och helst avstå helt.

Håkan Karlsson

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Alkohol ökar spridning av viruset genom att sociala hämningar minskar.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport