Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Alla kvinnor och barn har rätt till ett liv utan våld

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Även om den mediala debatten om mäns våld mot kvinnor har svalnat något så har inte vårt brinnande engagemang för att bekämpa detsamma svalnat. Nu fortsätter vi det politiska arbetet för att genomföra handling bakom orden.

Det är när kvinnor och barns rätt till ett liv fritt från våld återigen hamnar i mediaskugga som vår handlingskraft som politiker är som viktigast. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem med socialt bakomliggande faktorer där samhällets insatser är avgörande för att göra skillnad. Det är med den insikten som politiken kan göra skillnad. Allt annat hade varit ett övergivande av samhällsansvaret.

Därför har vi, som den enda rödgrönt ledda regionen i landet, beslutat att frågan om våld kommer att ställas till alla som kommer till hälso- och sjukvården och tandvården. Genom att ställa frågan kan vi bättre upptäcka våldet och ge våldsutsatta stöd och behandling.

Region Västerbotten ska även ta sitt ansvar som stor arbetsgivare och vara en av de första i landet med att ställa frågan även i medarbetarsamtalen, till samtliga 10 000 anställda. Den S-ledda regeringen har även ökat anslagen till kvinnojourer och organisationer för brottsoffer så att de nu har mer pengar än någonsin att röra sig med.

De senaste veckorna har vår S-ledda regering meddelat fler viktiga åtgärder. Till exempel vill vi skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning och att fotboja används oftare. Vi vill se över reglerna kring umgänge, ett barn ska inte tvingas umgås med pappan om han är förövare och vi vill införa ett barnfridsbrott så att det blir olagligt att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation.

Men det räcker inte med att skärpa straffen. Samhället måste även ta ansvar för att öka kunskaperna och arbeta förebyggande. För att rätt åtgärder ska göra störst effekt för den som är utsatt har vi tagit initiativ till en kartläggning av våld i nära relationer för att ge brotten sin dignitet och förstå dess utbredning.

De som i sin yrkesroll kommer i kontakt med våldsutsatta måste ha kunskaper om den normaliseringsprocess som är en del av våld i nära relation, samt om bakomliggande problematik som gör att den våldsutsatta ibland väljer att ta tillbaka sin anklagelse. Relationsbrottsärenden är svåra att utreda och ställer sådana krav att brotten kan klassificeras som ett särskilt kompetensområde.

Vårens debatt om mäns våld mot kvinnor har varit viktig för att aktualisera och synliggöra detta utbredda samhällsproblem. Vi sätter handling bakom orden, vi ser komplexiteten i frågorna och vi backar inte för att agera. För alla kvinnor och barns rätt till ett liv i frihet och trygghet, utan våld.


Isak From (S)

distriktsordförande (S)

Västerbotten

riksdagsledamot

Anna-Lena Danielsson (S)

vice distriktsordförande (S)

Västerbotten

Regionråd

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport