Måndag 25 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20200506 Ambulansvården ska vara trygg i hela Västerbotten

Ambulansen saknar resurser!

Insändare · Published maj 13, 2020 at 01:15

Som regionpolitiker förväntas man inte ha kunskap hur vården i Västerbotten är organiserad i detalj, men när Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande går ut med en insändare förväntar jag att hon ska ha ordentlig kännedom och komma med korrekta uppgifter. Att flytta en ambulans från Skellefteå till Robertsfors nattetid ger sämre tillgång till ambulanser i Norsjö, Skellefteå och i mellanbygden med längre väntetider för invånarna som följd. Anna-Lena pratar om att man förstärker upp ambulansen i mellanbygden när man i själva verket minskar närvaron av ambulans i området.

Ambulanssjukvården går med stora förluster och har en ansträngd bemanningssituation. Anna-Lena är ytterst ansvarig för de neddragningar som ambulanssjukvården tvingas till även om detta är ett tjänstemannabeslut. Att sedan gå ut och försvara neddragningarna som en satsning på mellanbygden gör det hela ytterst provocerande. 

Problemet är att ambulanssjukvården är underbudgeterad utifrån sitt nuvarande uppdrag. Det går bara lösa genom att man antingen tillför budgetutrymme eller begränsar utbudet. Två gånger tidigare har liknande neddragningar gjorts. 2012 ställdes Robertsfors helt utan ambulans under helgerna. Då som nu används gränslös dirigering som argument för att kunna genomföra neddragningar. Det är knappast nån tröst för de boende i Robertsfors som tvingas vänta på ambulans när deras liv hotas. Den ambulans som kommer flyttas till Robertsfors utför i nuläget ca 1000 utryckningar i Skellefteå varje år. För att klara det ökade trycket på kvarvarande ambulanser kommer både ambulansen i Norsjö och i Robersfors genom gränslös dirigering att behöva göra fler utryckningar i Skellefteåområdet. Anna-Lena pratar om att vi ska ha en trygg, högkvalitativ och jämlik ambulansverksamhet i hela länet. Mer resurser behövs i Umeå för att lösa grundproblematiken så att alla oavsett var de bor kan få hjälp av en ambulans när man blir akut sjuk.   

Fredrik Sjöström

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Insändare Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

Insändare I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.

Bygg ett mindre sårbart samhälle efter coronakrisen

Insändare Det kommer en tid efter coronakrisen. Att stora delar av politiken ligger på is under pandemin hindrar inte en diskussion om vilket samhälle vi vill se. Vill vi bygga ett...

Pandemin kan stärka demokratin

Ledare Det fanns en tid då jag på fullt allvar trodde jag skulle kunna fortsätta påverka svensk inrikespolitik.