Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Anslagstavlorna i Robertsfors måste genast upp igen

Insändare · Published jun 13, 2018 at 16:00

En längre tid har de allmänna anslagstavlorna i Robertsfors tätort, lyst med sin frånvaro. Det gäller såväl vid Konsum som ICA. Kvar finns en tavla vid tidigare ”Mats Sport butiken”, där inte speciellt många går förbi.

Vi har förstått att butikerna och även OK fått direktiv att inte tillåta affischerings tavlor på deras byggnader. Men hur kan det komma sig att allmänna anslagstavlor tas bort från kommunägd mark? Vem gjorde det och enligt vilkas beslut?

Många med oss trodde att anslagstavlorna skulle upp igen efter ombyggnationer på parkerings platserna. Nu har det säkert gått ett par år.

Det kan väl inte vara så illa att allmänheten ska vara utestängda från fysiska anslagstavlor.

Däremot får religiösa samfund och intresseföreningar fritt fram att sätta upp egna anslagstavlor där den vanlige medborgaren inte tillåts annat än att stå och läsa.

Kommunen kan enkelt fastslå regler för hur länge ett anslag får sitta uppe och att rasistiskt och kränkande innehåll inte platsar på tavlan. Begränsa dansbandsaffischer till A-4 storlek.

Förslagsvis rensar en ansvarig bort alla anslag en viss veckodag. Då blir tavlorna alltid aktuella och fräscha. Folk ser i dag ingen annan råd än att häfta fast anslag på träpanelen kring bankomaten. Så ska vi väl inte ha det? Denna som är ortens enda bankautomat är för övrigt avstängd sedan början av maj på grund av bankrån. Illa,illa! Detta skulle aldrig ha tolererats i Stockholm.

Vi kräver att de som ansvarade för att anslagstavlorna togs bort, omgående ser till att det kommer lika stora sådana igen.

Undantag från tidsregeln kan göras för information om ortens hjärtstartare. Information om dessa borde finnas på såväl allmänna anslagstavlor som de exklusiva tavlorna. Att man till exempel kan ladda ner en app med mera.

Kommunistiska Partiet Robertsfors

Däremot får religiösa samfund och intresseföreningar fritt fram att sätta upp egna anslagstavlor där den vanlige medborgaren inte tillåts annat än att stå och läsa.

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...