Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Anslagstavlorna i Robertsfors måste genast upp igen

Insändare · Published jun 13, 2018 at 16:00

En längre tid har de allmänna anslagstavlorna i Robertsfors tätort, lyst med sin frånvaro. Det gäller såväl vid Konsum som ICA. Kvar finns en tavla vid tidigare ”Mats Sport butiken”, där inte speciellt många går förbi.

Vi har förstått att butikerna och även OK fått direktiv att inte tillåta affischerings tavlor på deras byggnader. Men hur kan det komma sig att allmänna anslagstavlor tas bort från kommunägd mark? Vem gjorde det och enligt vilkas beslut?

Många med oss trodde att anslagstavlorna skulle upp igen efter ombyggnationer på parkerings platserna. Nu har det säkert gått ett par år.

Det kan väl inte vara så illa att allmänheten ska vara utestängda från fysiska anslagstavlor.

Däremot får religiösa samfund och intresseföreningar fritt fram att sätta upp egna anslagstavlor där den vanlige medborgaren inte tillåts annat än att stå och läsa.

Kommunen kan enkelt fastslå regler för hur länge ett anslag får sitta uppe och att rasistiskt och kränkande innehåll inte platsar på tavlan. Begränsa dansbandsaffischer till A-4 storlek.

Förslagsvis rensar en ansvarig bort alla anslag en viss veckodag. Då blir tavlorna alltid aktuella och fräscha. Folk ser i dag ingen annan råd än att häfta fast anslag på träpanelen kring bankomaten. Så ska vi väl inte ha det? Denna som är ortens enda bankautomat är för övrigt avstängd sedan början av maj på grund av bankrån. Illa,illa! Detta skulle aldrig ha tolererats i Stockholm.

Vi kräver att de som ansvarade för att anslagstavlorna togs bort, omgående ser till att det kommer lika stora sådana igen.

Undantag från tidsregeln kan göras för information om ortens hjärtstartare. Information om dessa borde finnas på såväl allmänna anslagstavlor som de exklusiva tavlorna. Att man till exempel kan ladda ner en app med mera.

Kommunistiska Partiet Robertsfors

Däremot får religiösa samfund och intresseföreningar fritt fram att sätta upp egna anslagstavlor där den vanlige medborgaren inte tillåts annat än att stå och läsa.

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...