Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

AP-fonderna måste lämna fossila bolag

Insändare · Published apr 28, 2021 at 01:15

Trots att vi befinner oss i en klimatkris investeras miljarder av våra svenska pensionspengar i flera av världens största kol-, olje- och gasbolag. Mot svenskarnas vilja.
   I en opinionsundersökning som Naturskyddsföreningen beställt av Kantar Sifo svarar över hälften, 51 procent, att de anser att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. Ungefär var fjärde svarar vet inte, medan en dryg fjärdedel stödjer investeringarna.
   Undersökningen visar också att två av tre, 67 procent, tycker det är viktigt att deras pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart. Det är en väldigt tydlig signal.
   Naturskyddsföreningen tog upp problemen med AP-fondernas investeringar i fossilbolag redan för ett år sedan. Det visade sig då att verksamheterna i de fossila bolagen bidrog till både enorma klimatutsläpp och till brott mot mänskliga rättigheter.
   Sedan dess har Första och Andra AP-fonden meddelat att de slutar investera i fossilbolag. Det är föredömligt. Men vi nöjer oss inte förrän alla AP-fonder lämnat det fossila bakom sig.
   Precis som en majoritet av svenska folket tycker Naturskyddsföreningen i Robertsfors att AP-fonderna ska sluta bidra till klimatkrisen. Vi uppmanar AP-fonderna att flytta sina investeringar från bolag som förvärrar klimatkrisen till bolag som bidrar till att lösa den.

Styrelsen
Robertsfors Naturskyddsförening

AP-fonderna ska sluta bidra till klimatkrisen

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport