Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20190306

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare · Published mar 13, 2019 at 01:15

Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara ska vara funktionella och användarvänliga utan också att de ska vara återvinningsbara och ha låg klimatpåverkan.

  När det stod klart att Tetra Brik (den gamla ”tegelstenen”) inte fanns tillgänglig som ett alternativ när vi behövde byta vår förpackningsmaskin  gjorde vi konsumentundersökningar och bedömningar av klimatpåverkan för alternativa förpackningar.

  Utfallet var tydligt – vår nya förpackning, Tetra Top, var den förpackning som levererar bäst på våra och konsumenternas krav på funktionalitet och användarvänlighet . Förpackningen är dessutom enkel att tömma med hjälp av flikarna i botten och möjlig att återvinna genom att separera plastdelen och sortera som plast och resterande del som kartong. Vi hoppas att våra konsumenter följer sorteringsinstruktionerna eftersom både plasten och kartongen kan materialåtervinnas i de moderna återvinningsanläggningar vi har i Sverige.  

  På sikt kommer  denna förpackning att helt bestå av  i förnybart material, vilket kommer att innebära att den har en lägre klimatpåverkan än originalförpackningen TetraBrik. Under övergångsperioden klimatkompenserar vi för de extra utsläpp som den nya förpackningen genererar jämfört med den gamla –  vi är inte nöjda förrän vi har en helt förnybar förpackning på plats.

  Erik Bratthall

presschef Arla 

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...