Tisdag 20 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Om Sveriges välfärd ska kunna utvecklas måste vi återinföra arbetslinjen, skriver moderaten Nicklas Sandström, oppositionsråd. Foto: ARKIVBILD

Återinför arbetslinjen för mer välfärd

Insändare · Published okt 15, 2020 at 01:15

Redan innan coronakrisen slog till hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Då går det fråga sig hur vi ska klara av att finansiera vår gemensamma välfärd, särskilt för de som behöver den som mest? Nu ser vi att arbetslösheten ökar och tilltron till samhällskontraktet avtar i takt med den ökade gängkriminaliteten. Sverige behöver ett strategibyte på många områden.

Om välfärden ska kunna finansieras måste arbetslösheten minska. Det största problemet på svensk arbetsmarknad är att det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete. Ibland lönar det sig inte alls. Det beror på att både bidragen och skatterna på låga inkomster är höga. De skattesänkningar som Moderaterna föreslår gör det mer lönsamt att ta ett arbete och att jobba fler timmar. Vi föreslår utöver det ett bidragstak som säkerställer att det alltid är mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag.

Vår välfärd byggs av alla som varje dag går till jobbet och av företagare som vågar satsa i Sverige. Det är det som driver tillväxten, ingenting annat och utan tillväxt och fler arbetade timmar i ekonomin kommer det finnas mindre pengar till rättsväsende, skola, vård och omsorg. Om Sveriges välfärd ska kunna utvecklas måste vi återinföra arbetslinjen, bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är även fullt rimligt att nyanlända måste kvalificera sig för svenska bidrag i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare för att stärka drivkraften till integration och jobb.

Till skillnad från regeringen med stödpartier föreslår Moderaterna permanenta satsningar istället för tillfälliga satsningar till alla kommuner och regionerna. För sjukvården i länet betyder det 300 miljoner kronor mer för nästa år. Året därpå föreslår vi 2,5 miljarder mer än regeringen till sjukvården. Det är välbehövliga satsningar för regionens hård anstränga sjukvård. Inte minst för att hantera länets vårdskuld som vuxit till sig ytterligare på grund av coronapandemin. I augusti väntande över 6353 patienter på att få sin operation/åtgärd. Vårdgarantin uppfylls endast till 42 procent.

Sverige och Region Västerbotten behöver ett strategibyte som prioriterar arbetslinjen och möjliggör kraftfulla satsningar på välfärden.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Undvik onödig björnexplosion!

Insändare Många av oss som upplevde “älg explosionen” på 1980-talet, ser många likheter med dagens utveckling av björnstammen i Västerbotten. Då, vid början av 1980-talet upplevde jägarna...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Återinför arbetslinjen för mer välfärd

Insändare Redan innan coronakrisen slog till hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Då går det fråga sig hur vi ska klara av att finansiera vår gemensamma välfärd, särskilt för...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ledare Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer