Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. Foto: Camilla Veide

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare · Published mar 13, 2019 at 01:15

De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är det av högsta prioritet. 

Det ska vara möjligt att bo, verka och leva i hela landet. Att öka insatserna för att förbättra dessa förutsättningar engagerar inte bara oss socialdemokrater från landets norra delar, utan hela vårt parti. Vi vet att en politik som tar vara på utvecklingen i alla landsdelar också stärker hela landet.

Men det är likaså en fråga om samhällskontrakt och tillit. När medborgare upplever att välfärd och service inte är rättvis minskar förtroendet för vårt gemensamma samhälle och i förlängningen för demokratin. Vi ser i omvärlden hur den utvecklingen ger näring åt populister och auktoritära ledare.

Även i Sverige finns problemen. Det handlar om allt ifrån stora brister i postutdelning, vägunderhåll och mobiltäckning, till polisnärvaro, jobb och utbildning, och kommunernas ekonomi. Vi kan inte acceptera en ordning där människor inte får samma chanser.

Den saken var därför något som den förra socialdemokratiskt ledda regeringen genast tog sig an. Under tidigare år hade trenden varit att landets välfärd fått stå tillbaka för skattesänkningar. Polisen hade inte fått de resurser de behövde. Myndigheter och statliga jobb hade dragit sig undan övriga landet och samlats i Stockholm. Arbetsmarknader utanför storstäderna hade nonchalerats.

Att vända den utvecklingen är ingenting som kan överlåtas åt marknaden utan kräver en stadig och målmedveten politik. Omedelbart togs därför en rad betydelsefulla initiativ av Stefan Löfvens regering. En landsbygdskommitté tillsattes som kom fram till ett brett program för näringslivsutveckling och service i hela landet, vilket nu är i full gång. Återlokalisering av statliga jobb och en etablering av statliga servicekontor i hela landet inleddes. Polisen fick ökat anslag och fler studenter. Antalet utbildningsplatser för att klara kompetensförsörjningen i hela landet expanderades kraftigt. Ambitionerna skruvades upp ordentligt för vägar och järnväg i hela landet. Över 40 miljarder kronor satsades under mandatperioden på att stärka välfärden i våra kommuner och landsting.

Men förändring uppnås inte på några få år, utan är ett långsiktigt åtagande. Under den nuvarande mandatperioden är energin, viljan och målmedvetenheten fortfarande densamma. Däremot är förutsättningarna för arbetet annorlunda. Även om vi har en ny s-ledd regering på plats som är hängiven detta uppdrag, är det under 2019 en M-KD-(SD)-budget som sätter ramarna. Den budgeten innebär ett rejält bakslag. Ett tydligt exempel på det är de katastrofala neddragningarna på Arbetsförmedlingen.

Trots det ska vi göra allt vad vi kan för att både lindra effekterna av M-KD-(SD)-budgeten, och för att komma upp i tempo igen. Med en ny socialdemokratiskt ledd regering och januariavtalet på plats finns förutsättningar för att vrida kompassen rätt och kunna ta viktiga steg i arbetet med att hålla ihop landet.

Helén Pettersson (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Isak Från (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Åsa Karlsson (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...