Tisdag 15 oktober 2019

Västerbottens Mellanbygd

Avtal stödjer olagliga metoder

Insändare · Published aug 1, 2019 at 01:15

EU har efter långa förhandlingar slutit ett handelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika. Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay. Det är EU:s största handelsavtal någonsin.

Avtalet innebär att 99000 ton nötkött med reducerad tull fasas in under fem år.  För fågelkött öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton.

EU:s regler för antibiotika-användning i djuruppfödning är hårdare än i Sydamerika. Våra bönder har ytterligare skärpta regler vad gäller djurens hälsa och säkerhet.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca (Europas bonde-organisation) framhåller det orimliga i den illojala konkurrens avtalet innebär.  Han är besviken och hävdar att EU-kommissionen offrat bönderna för andra intressen.

Bondeoffren är allvarliga, men än värre är att kampen mot antibiotika-resistensen verkar vara helt bortförhandlad! Den dagen vår antibiotika inte biter på sjukdoms-alstrande bakterier står vi inför ett dödligt hot. Alla borde vi vara intresserade av att möta det hotet i tid! Det är skrämmande att avtal av den här typen inte avhandlas i den allmänna debatten. 

Det här avtalet innebär förmodligen större export för våra industrier. Bilar, maskiner, kemikalier. Men är möjligheten till ökande exportinkomster verkligen värda risken för att våra livsviktiga mediciner ska bli verkningslösa?

Mitt svar är klart! Livsmedel som produceras med osunda och i Sverige olagliga metoder ska inte importeras!

Bertil Wallgren

Ökade exportinkomster är inte värda risken att bakterier blir mer och mer antibiotikaresistenta.

Bankerna borde åläggas hantering av kontanter

Insändare Distriktsstyrelsen för Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Västerbotten har nyligen stått värd för en dialogkonferens med ett 90-tal pensionärer från Västerbotten och...

Stoppa sociala dumpningen

Ledare Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Insändare Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Ledare Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson.

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller...

Skamlös reklamkampanj

Ledare Spola Oatlys reklamkampanj genast. Den är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande...