Onsdag 3 juni 2020

Västerbottens Mellanbygd

Avtal stödjer olagliga metoder

Insändare ˇ Published aug 1, 2019 at 01:15

EU har efter långa förhandlingar slutit ett handelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika. Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay. Det är EU:s största handelsavtal någonsin.

Avtalet innebär att 99000 ton nötkött med reducerad tull fasas in under fem år.  För fågelkött öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton.

EU:s regler för antibiotika-användning i djuruppfödning är hårdare än i Sydamerika. Våra bönder har ytterligare skärpta regler vad gäller djurens hälsa och säkerhet.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca (Europas bonde-organisation) framhåller det orimliga i den illojala konkurrens avtalet innebär.  Han är besviken och hävdar att EU-kommissionen offrat bönderna för andra intressen.

Bondeoffren är allvarliga, men än värre är att kampen mot antibiotika-resistensen verkar vara helt bortförhandlad! Den dagen vår antibiotika inte biter på sjukdoms-alstrande bakterier står vi inför ett dödligt hot. Alla borde vi vara intresserade av att möta det hotet i tid! Det är skrämmande att avtal av den här typen inte avhandlas i den allmänna debatten. 

Det här avtalet innebär förmodligen större export för våra industrier. Bilar, maskiner, kemikalier. Men är möjligheten till ökande exportinkomster verkligen värda risken för att våra livsviktiga mediciner ska bli verkningslösa?

Mitt svar är klart! Livsmedel som produceras med osunda och i Sverige olagliga metoder ska inte importeras!

Bertil Wallgren

Ökade exportinkomster är inte värda risken att bakterier blir mer och mer antibiotikaresistenta.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.