Lördag 17 augusti 2019

Västerbottens Mellanbygd

Avtal stödjer olagliga metoder

Insändare · Published aug 1, 2019 at 01:15

EU har efter långa förhandlingar slutit ett handelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika. Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay. Det är EU:s största handelsavtal någonsin.

Avtalet innebär att 99000 ton nötkött med reducerad tull fasas in under fem år.  För fågelkött öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton.

EU:s regler för antibiotika-användning i djuruppfödning är hårdare än i Sydamerika. Våra bönder har ytterligare skärpta regler vad gäller djurens hälsa och säkerhet.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca (Europas bonde-organisation) framhåller det orimliga i den illojala konkurrens avtalet innebär.  Han är besviken och hävdar att EU-kommissionen offrat bönderna för andra intressen.

Bondeoffren är allvarliga, men än värre är att kampen mot antibiotika-resistensen verkar vara helt bortförhandlad! Den dagen vår antibiotika inte biter på sjukdoms-alstrande bakterier står vi inför ett dödligt hot. Alla borde vi vara intresserade av att möta det hotet i tid! Det är skrämmande att avtal av den här typen inte avhandlas i den allmänna debatten. 

Det här avtalet innebär förmodligen större export för våra industrier. Bilar, maskiner, kemikalier. Men är möjligheten till ökande exportinkomster verkligen värda risken för att våra livsviktiga mediciner ska bli verkningslösa?

Mitt svar är klart! Livsmedel som produceras med osunda och i Sverige olagliga metoder ska inte importeras!

Bertil Wallgren

Ökade exportinkomster är inte värda risken att bakterier blir mer och mer antibiotikaresistenta.

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Insändare Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Ledare Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Övergrepp på enskilda avlopp

Insändare Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av...

Låt skillnader bli styrkor

Ledare Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare. Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och...

Greta behöver en kompis

Ledare Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...