Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Med Lubeckmodellen brukar man skogen klimatsmart, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Avverka skogen klimatsmart

Insändare · Published jun 17, 2021 at 01:15

Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att temperaturen på jorden ökar på grund av att vi människor har släppt ut för mycket av den farliga koldioxiden.

Många företag och privatpersoner gör viktiga insatser och byter till elbil som bara kostar två kronor per mil, sätter upp solpaneler med mera. När det gäller skogen bör så många skogsägare och skogsbolag som möjligt gå över till Lubeckmodellen.

Den modellen gör så att man kan leva på sin skog, samtidigt som skogen kan stå kvar. Man tar bara ut 15 procent virke varje år. Man har många olika sorters träd för att minska risken för skogsbränder. Detta gynnar dessutom granbarkborrens naturliga fiender och man spar riktigt stora gamla träd för den biologiska mångfaldens skull. Om fler gick över till denna metod så skulle det öka chansen att rädda våra barns framtid.

En vanlig skogsägare

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport