Torsdag 9 april 2020

Västerbottens Mellanbygd

Bankerna och glesbygden

Insändare · Published feb 19, 2020 at 01:15

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer.

Vad gör då bankerna av den situationen? De skapar bostadslån till den låga räntan trots att man inte kan göra mer än bara bo i en bostad. Det ger ingen tillväxt i samhället.

I Di kunde man läsa att de små bankerna lånar ut upp till 90% av inlåningen, medan SEB lånar ut drygt 70%, Swedbank 60% och Handelsbanken endast låga 50%.

Om man gjorde en analys där man jämförde inlåning och utlåning i procent mellan glesbygd och storstad så skulle man troligen få en bild av att de som har bank-kontor i glesbygden i första hand dammsuger oss på sparpengar för att låna ut i städerna och berika de som har ”belåningsbara” bostäder. Genom att inte bevilja lån i glesbygden så sjunker våra tillgångar i värde (=blir mindre belåningsbara) och stadsborna blir ännu rikare – till låg kostnad genom de räntesänkningar vi alla varit med och bekostat.

De banker som inte lånar ut hela inlåningen verkar skicka resten till fonder för att tjäna avgifter.

Syftet med en låg ränta är att få igång utlåning till företag och orter som behöver växa – inte att höja trängseln och kapitalvärden på redan överetablerade platser genom bostadslån. Inte heller att skicka pengarna till förädling i utlandet genom fonder.

När ska våra politiker få upp ögonen för detta koloniala beteende mot våra pengar. Att inte ha fastighetsskatten lokalt på energi, gruvor och skogsbolag är synligare men pengarofferiet via bankerna är förmodligen ett värre problem.

Sätt press på bankerna

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Ny maktordning efter coronan

Ledare Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Ledare Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.