Torsdag 9 april 2020

Västerbottens Mellanbygd

Vad ska vi ha bankerna till, duger vi bara när vi ska sätta in pengar? undrar skribenten.

Bankernas ointresse för glesbygden oroar

Insändare · Published feb 26, 2020 at 01:15

I debattartikel 19 januari 2020 ”Bankerna och glesbygden” så håller jag med att bankerna inte ger lån till verksamheter i glesbygden. Då bankerna har denna inställning så ges det inte rimliga möjligheter att verka och utveckla verksamheter då det inte är rimligt att i alla lägen klara det med eget kapital.

Bankernas ointresse, lokala som andra banker, att bidra med lånelösningar kommer att strypa möjligheten för glesbygden att utveckla och underhålla verksamheter och särskild bostäder.

Låt mig ta ett exempel. En fastighetsägare i inlandet har behov av att byta ut ventilationsaggregat i sina lägenheter, Kostnaden när anbuden utvärderats visar på en överkostnad mot budget på 200 000 kr. Det finns eget kapital till 80 procent. För att genomföra bytet enligt plan gjordes förfrågan hos fem banker såväl lokal som övriga banker på ett lån på 200 000 kr. Företaget ger årliga överskott, har soliditet 30 procent och låga låneskulder. Trots detta så var bankerna helt ointresserade, de lämnade inte ens offert.

Bankerna har litet intresse av att samarbeta med fastighetsbolag som finns i glesbygd. Med en sådan situation kommer glesbygden att utarmas då det inte finns rimliga möjligheter att finansiera större underhållsåtgärder på ett rimligt sätt.

Jag ställer mig frågan. Vad ska vi ha bankerna till, duger vi bara när vi ska sätta in pengar?

Vad hjälper glesbygdssatsningar om bostadsmarknaden inte kan underhållas och utvecklas.

Roland Kärrman

Bankernas ointresse, lokala som andra
banker, att bidra med lånelösningar kommer att strypa möjligheten för glesbygden att utveckla och underhålla verksamheter och
särskild bostäder.

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Ny maktordning efter coronan

Ledare Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Ledare Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.