Lördag 11 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Bioenergin ger lokala jobb och företagsutveckling

Insändare · Published feb 12, 2020 at 01:15

Bioenergin är Sveriges största energikälla och grunden för Sveriges klimatsmarta energisystem. Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Det går att ersätta i stort sett alla fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu har bioenergibranschen tagit fram Färdplan Bioenergi, som visar att vi med råge kan leverera den biomassa som efterfrågas.
1. Använd mer biomassa från skogen. I dag lämnas stora mängder skördeavfall kvar i skogen efter avverkning. Resterna bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. En hel del av den här biomassan behöver vara kvar i skogen, men betydligt större volymer skulle kunna tas tillvara.
2. Använd mer bioenergi från jordbruket. Sverige har stora odlingsarealer som är dåligt utnyttjade, trots att vi har unik kompetens när det gäller att producera bioenergi från åkergrödor. Här finns stor potential att odla snabbväxande energigrödor i effektiva system med hög avkastning.

3. Ta till vara avfall, restprodukter och biprodukter på ett bättre sätt. Sverige har stor kompetens när det gäller nya tekniker för att göra biodrivmedel av cellulosahaltiga material och avfall. Tekniken finns i demonstrationsskala, och nu måste vi bygga fullskaliga produktionsanläggningar.

Kommunerna i Västerbotten kan påskynda omställningen till fossilfritt genom en tydlig strategi för användningen av biomassan. Vi har fem förslag:

• Se till fjärrvärmens möjligheter i den lokala samhälls- och bostadsplaneringen.
• Undersök möjligheterna till lokal elproduktion från biobränslen.
• Utforma den lokala energiförsörjningen så att den minskar sårbarheten.
• Skynda på omställningen mot fossilfria transporter där biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel är en del av lösningen.
• Se till att restavfall efter materialåtervinning används på ett optimalt sätt för biogasproduktion och för el- och fjärrvärmeproduktion.

Bioenergi har många fördelar. Energin finns lagrad i bränslet, vilket skapar flexibilitet i användningen. Bioenergin ger lokal försörjningstrygghet och den skapar jobb och företagsutveckling i alla delar av landet.

Gustav Melin

VD Svebio

Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef Lantmännen

Mikael Källgren

VD SCA Energy

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Låt sommarvikarierna bli morgondagens hjältar

Insändare Verksamhetschefer inom vård och omsorg bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Anställda i Västerbotten som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Stå upp för forskningen

Insändare Coronapandemin visar hur svårt det är att förutse vilka kriser vi kan drabbas av och vilken forskning vi behöver för att lösa dem. För att stå bättre rustade inför nästa kris bör...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Därför måste Norden öppna upp för svenskar

Insändare Att backa tillbaka till det som är grunden är ibland det enda rätta, särskilt när det gäller handlingar som bygger på rädsla. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport