Fredag 28 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Bioenergin ger lokala jobb och företagsutveckling

Insändare ˇ Published feb 12, 2020 at 01:15

Bioenergin är Sveriges största energikälla och grunden för Sveriges klimatsmarta energisystem. Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Det går att ersätta i stort sett alla fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu har bioenergibranschen tagit fram Färdplan Bioenergi, som visar att vi med råge kan leverera den biomassa som efterfrågas.
1. Använd mer biomassa från skogen. I dag lämnas stora mängder skördeavfall kvar i skogen efter avverkning. Resterna bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. En hel del av den här biomassan behöver vara kvar i skogen, men betydligt större volymer skulle kunna tas tillvara.
2. Använd mer bioenergi från jordbruket. Sverige har stora odlingsarealer som är dåligt utnyttjade, trots att vi har unik kompetens när det gäller att producera bioenergi från åkergrödor. Här finns stor potential att odla snabbväxande energigrödor i effektiva system med hög avkastning.

3. Ta till vara avfall, restprodukter och biprodukter på ett bättre sätt. Sverige har stor kompetens när det gäller nya tekniker för att göra biodrivmedel av cellulosahaltiga material och avfall. Tekniken finns i demonstrationsskala, och nu måste vi bygga fullskaliga produktionsanläggningar.

Kommunerna i Västerbotten kan påskynda omställningen till fossilfritt genom en tydlig strategi för användningen av biomassan. Vi har fem förslag:

• Se till fjärrvärmens möjligheter i den lokala samhälls- och bostadsplaneringen.
• Undersök möjligheterna till lokal elproduktion från biobränslen.
• Utforma den lokala energiförsörjningen så att den minskar sårbarheten.
• Skynda på omställningen mot fossilfria transporter där biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel är en del av lösningen.
• Se till att restavfall efter materialåtervinning används på ett optimalt sätt för biogasproduktion och för el- och fjärrvärmeproduktion.

Bioenergi har många fördelar. Energin finns lagrad i bränslet, vilket skapar flexibilitet i användningen. Bioenergin ger lokal försörjningstrygghet och den skapar jobb och företagsutveckling i alla delar av landet.

Gustav Melin

VD Svebio

Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef Lantmännen

Mikael Källgren

VD SCA Energy

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Ta ställning mot rasism, hat, hot och fientlighet!

Insändare Jag känner mer och mer hur en åskboll växer i bröstet på mig. Det är känslor av ilska och frustration och samtida sorg och skam över hur vi låter vår tid präglas av växande...

Nån gång trillar väl poletten ner

Ledare Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Bankernas ointresse för glesbygden oroar

Insändare I debattartikel 19 januari 2020 ”Bankerna och glesbygden” så håller jag med att bankerna inte ger lån till verksamheter i glesbygden. Då bankerna har denna inställning så ges det...

Döda fiskar flyter medströms

Ledare Småskolor på landsbygden hotas och läggs ned i en rasande takt runt om i hela Sverige, en tragedi på många plan. Berörda bygder protesterar, demonstrerar och försöker få sina...

PostNord har anpassat sig till verkligheten

Insändare Om omvärlden var densamma över tid så skulle förändringar inte vara nödvändiga. Som verkligheten ser ut förändras allt ständigt, och PostNord liksom andra företag måste anpassa...

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...