Onsdag 16 oktober 2019

Västerbottens Mellanbygd

Västerbottens kommuner och fastighetsägare bör gå i spetsen för energieffektiva byggnader, skriver Mats Björs. Foto: PIXABAY

Bli bäst på energismarta hus i hela Västerbotten

Insändare · Published jul 5, 2019 at 08:00

Swedisol bedömer att bostadssektorn måste minska sin energitillförsel med 50 procent till 2045 för att nå Sveriges klimatmål, vilket motsvarar 410 000 megawattimmar i Västerbotten. Nu måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadsbeståndet.

Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Under de senaste 12 åren har denna användning i stort sett legat still med mindre väderförklarande variationer mellan åren. Sveriges mål innebär i praktiken en absolut minskning i energianvändningen med 20 procent.

Energianvändningen i Sveriges flerbostadshus var i snitt 13,5 megawattimmar (13 500 kilowattimmar) per lägenhet under 2017, vilket motsvarar 820 000 megawattimmar för Västerbottens totala bestånd av flerbostadshus. Enligt Swedisols senaste energieffektiviseringsindex minskar nu denna energianvändning i Sveriges flerbostadshus i en takt som möjliggör för sektorn att nå sin beskärda del av energieffektiviseringsmålet.

Det är bra, men samtidigt tyder nu mycket på att detta mål inte är tillräckligt ambitiöst satt för att klara klimatomställningen till 2045. Vår bedömning är att sektorn måste minska den absoluta energianvändningen med hela 50 procent tills dess. I Västerbottensbostäder motsvarar det cirka 410 000 megawattimmar.

Indexet visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen, som inte bara kan förklaras av väderförhållanden. Bostädernas energianvändning i Västernorrland är exempelvis lägre än i Kronoberg och Blekinge. Med andra ord kan mycket åstadkommas genom lokala fastighetsägares drivkrafter och ambitioner.

Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en strategi i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Men för att den ska kunna ha maximal effekt måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn i den omfattning som klimatet kräver. Bland annat bör den innehålla en skärpning av Boverkets byggregler och nya styrmedel.

Nu bör Västerbottenskommuner och fastighetsägare gå i spetsen för energieffektiva byggnader. Dels genom att satsa på energieffektiviserande renoveringar, dels genom att trycka på berörda myndigheter för en skarp renoveringsstrategi.

Mats Björs

vd Swedisol

Läs mer

  Krafttag behövs för att minska energiåtgången

  Tandvård är en rättvisefråga!

  Insändare I helgen fick vi riksdagsledamöter flera mail från västerbottningar angående tandvården. I mailen uppmanades vi politiker i riksdagen att agera för en rättvis tandvård. Ett...

  Motion, sömn, vänner – natur!

  Ledare Över 2 miljoner människor lyssnade på psykiatriläkaren Anders Hansens sommarprogram i radio och poddar, vilket lär vara ett rekord. Hans budskap om att vi människor inte är...

  Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

  Insändare Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

  Stoppa sociala dumpningen

  Ledare Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

  Västerbotten ska bli det barnvänligaste länet i landet

  Insändare Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i, trots det ökar den psykiska ohälsan hos barn och unga. Det kan vi inte acceptera, vi ska bryta utvecklingen. För det krävs...

  Ska vi fortsätta godta smulor?

  Ledare Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson.