Onsdag 17 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Västerbottens kommuner och fastighetsägare bör gå i spetsen för energieffektiva byggnader, skriver Mats Björs. Foto: PIXABAY

Bli bäst på energismarta hus i hela Västerbotten

Insändare · Published jul 5, 2019 at 08:00

Swedisol bedömer att bostadssektorn måste minska sin energitillförsel med 50 procent till 2045 för att nå Sveriges klimatmål, vilket motsvarar 410 000 megawattimmar i Västerbotten. Nu måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadsbeståndet.

Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Under de senaste 12 åren har denna användning i stort sett legat still med mindre väderförklarande variationer mellan åren. Sveriges mål innebär i praktiken en absolut minskning i energianvändningen med 20 procent.

Energianvändningen i Sveriges flerbostadshus var i snitt 13,5 megawattimmar (13 500 kilowattimmar) per lägenhet under 2017, vilket motsvarar 820 000 megawattimmar för Västerbottens totala bestånd av flerbostadshus. Enligt Swedisols senaste energieffektiviseringsindex minskar nu denna energianvändning i Sveriges flerbostadshus i en takt som möjliggör för sektorn att nå sin beskärda del av energieffektiviseringsmålet.

Det är bra, men samtidigt tyder nu mycket på att detta mål inte är tillräckligt ambitiöst satt för att klara klimatomställningen till 2045. Vår bedömning är att sektorn måste minska den absoluta energianvändningen med hela 50 procent tills dess. I Västerbottensbostäder motsvarar det cirka 410 000 megawattimmar.

Indexet visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen, som inte bara kan förklaras av väderförhållanden. Bostädernas energianvändning i Västernorrland är exempelvis lägre än i Kronoberg och Blekinge. Med andra ord kan mycket åstadkommas genom lokala fastighetsägares drivkrafter och ambitioner.

Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en strategi i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Men för att den ska kunna ha maximal effekt måste Boverket och Energimyndigheten inse att det krävs krafttag för att minska energiåtgången i bostadssektorn i den omfattning som klimatet kräver. Bland annat bör den innehålla en skärpning av Boverkets byggregler och nya styrmedel.

Nu bör Västerbottenskommuner och fastighetsägare gå i spetsen för energieffektiva byggnader. Dels genom att satsa på energieffektiviserande renoveringar, dels genom att trycka på berörda myndigheter för en skarp renoveringsstrategi.

Mats Björs

vd Swedisol

Läs mer

  Krafttag behövs för att minska energiåtgången

  Ta det lugnt och nyktert på vägen

  Insändare Omtänksamhet, inte egoism ska råda i semestertrafiken. Egoisten: Ska fram först, struntar att ge tecken vid sväng och omkörning, chansar och kör påverkad av narkotika eller...

  Släpp fram ungdomarna!

  Ledare Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

  Dags att bromsa kostnader för nätläkare

  Insändare Ett vårdmöte hos oss innebär 0 kronor i patientavgift, var du än bor och oavsett ålder. Ungefär så marknadsför olika vårdföretag sina tjänster via internet. Inriktningen ligger på...

  Mer trycksvärta på fingrarna

  Ledare Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nordsverige i början av...

  Migrationspolitik måste öppna för inkludering

  Insändare Svårigheterna att återförenas med sin familj bryter ner människor och saboterar möjligheterna att inkluderas i samhället. När vi tänker på flyktingar uppmanar...

  Ta av offerkoftan och sluta gnäll

  Ledare Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram av en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva...