Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Brandstyrelse behövs

Insändare · Published aug 6, 2018 at 16:15

Precis som det finns en Socialstyrelse är det nu dags att inrätta en Brandstyrelse som ser till att brandberedskapen i landet är värd namnet. Beredskapen har av alla politiska partier och regeringar nonchalerats under åtskilliga år.

Den nya Brandstyrelsen skall inte som vanligt är med myndigheter placeras i Stockholm utan där stora bränder uppstår. Placera Brandstyrelsen i Ljusdal där kommunen består av 95 procent skog och där man tydligen saknar krisberedskap. Det är ett lämpligt läge i landet trots fortfarande söder om landets mitt och är dessutom ett lämpligt mindre samhälle.

Staffan Öberg, Bro

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...