Onsdag 20 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Med samma system som Norge skulle vattenkraftskommuner som Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda höra till landets rikaste kommuner, anser insändarskribenten. Foto: PIXABAY

Bygg ett mindre sårbart samhälle efter coronakrisen

Insändare · Published maj 14, 2020 at 01:15

Det kommer en tid efter coronakrisen. Att stora delar av politiken ligger på is under pandemin hindrar inte en diskussion om vilket samhälle vi vill se. Vill vi bygga ett decentraliserat och hållbart land finns det skäl att nu utveckla en politik för framtiden.

Rapporten ”Naturresurser i hela landet”, som Hela Sverige ska leva nyligen presenterade, är en bra utgångspunkt. Vill vi ge alla delar av landet rättvisa och likvärdiga förutsättningar måste en del av de värden kommuner och regioner levererar få medverka till lokal och regional utveckling. Så är det inte idag.

Uttaget av naturresurser har ökat under senare decennier, däremot inte den lokala sysselsättningen. Det gäller särskilt skog och gruvor. Skogsbruk, gruvor och energiproduktion bidrar enligt rapporten årligen med stora summor, 207 miljarder kronor, till svensk ekonomi (BNP), men det mesta hamnar på andra håll än där värdena genereras.

När det gäller skogsbruket finns inget som garanterar att värden stannar i de bygder där träden fälls. Skogsbolagens vinster beskattas av staten och en växande andel av de enskilda skogsägarna är bosatta i andra kommuner än där skogen finns. Detta innebär att miljardbelopp årligen överförs från skogslänen till södra Sverige. Inkomsterna borde beskattas där skogen finns.

För gruvbolagen är Sverige ett skatteparadis med lägre skatt än exempelvis Kanada, Australien, Ryssland och Brasilien. Finland, också ett lågskatteland för gruvbolag, överväger införande av en särskild gruvskatt. Det är inte orimligt med en mineralskatt på 5 procent, enligt rapporten en skatteintäkt på ungefär 1500 miljoner kronor. Minst hälften borde gå till de regioner där gruvorna finns.

Vattenkraften finns till 90 procent i skogslänen. Sedan decennier kämpar de kommuner där produktionen sker för att få del av de stora värden som de levererar. All beskattning går till staten, endast en mindre summa stannar lokalt (bygdemedel). I andra länder är det självklart med lokal och/eller regional beskattning. Med samma system som Norge skulle vattenkraftskommuner som Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda höra till landets rikaste kommuner i stället för till de fattigaste. En regionalisering av fastighetsskatten kan genomföras snabbt som ett steg mot ett rättvisare system.

Vindkraften byggs ut i hela landet, men mest i norr. Det borde vara självklart att åtminstone fastighetsskatten går till den kommun där kraften produceras. Branschen själv är för en sådan förändring.

Idag betalar en skattebetalare i skogslänen i snitt 3,29 kronor mer per hundralapp mer än en skattebetalare i Stockholms län. Detta trots utjämningssystemet.

En slutsats av coronakrisen är att vi måste ge hela landet likvärdiga förutsättningar. Det handlar om att bygga ett mindre sårbart och mer hållbart samhälle. Att låta de naturresursrika regionerna, skogslänen, behålla en rättmätig del av de värden de levererar är en självklar slutsats. Att ta vara på potentialen i jordbruket, och därmed höja självförsörjningsgraden, en annan.

Rapporten från Hela Sverige ska leva är en bra grund för fortsatt diskussion. Den utlovade skattereformen måste ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar.

Håkan Larsson

centerpartist på Rödön

En slutsats av coronakrisen är att vi måste ge hela landet likvärdiga förutsättningar.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Insändare Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen. Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

Vad innebär och och nära vård?

Ledare Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport