Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Centerpartiet i Robertsfors tror på framtiden och vill göra långsiktiga satsningar, skriver Lars Tängdén och Desiree Coulton. Foto: ARKIVBILD

C i Robertsfors signalerar framtidstro i sin budget

Insändare · Published jun 9, 2021 at 01:15

Centerpartiet i Robertsfors presenterar ett eget budgetförslag där långsiktig hållbarhet är i fokus.

Vi har presenterat ett eget budgetförslag med särskilda satsningar och uppdrag och vi prioriterar framför allt skola och äldreomsorg och siktar framåt mot större inflyttning och Norrbotniabana.

På måndagens kommunstyrelse diskuterades budgeten för första gången, sedan väntar budgetdebatt i fullmäktige den 21: a juni.

Industrin investerar kraftigt i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Centerpartiet nationellt har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar. Det planeras nya stambanor tillsammans med en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och särskilda satsningar på Norrbotniabanan. För att möta den kommande utvecklingen med inflyttning måste planer snabbt utarbetas för att kunna bygga och utveckla Robertsfors kommun. Stads- och detaljplaner behöver tas fram och det måste säkerställas väg-, vatten-, el-, avlopps- och bredbandsförsörjning. Det behövs även översyn och underhåll av befintlig infrastruktur för att upprätthålla god standard och driftsäkerhet.

Det behövs politisk vilja för detta och Centerpartiet vill se att arbetet med planering påbörjas omgående. Därför föreslår vi nu att kommunens överskottsmål detta år sänks från 2% till 1,5% för att kunna använda som satsningar för effektiviseringar av drift för att kunna sänka kostnaderna på lång sikt. Detta skulle ge större möjligheter för framtida investeringar i byggande av både skolor, förskolor och boendeformer för äldre.

Det är viktigt att vi nu lyfter blicken och förbereder vår kommun för de chanser som kan komma att dyka upp framöver. Vår budget är ett första steg på den resan.

Desiree Coulton (C)

kretsordförande

Lars Tängdén (C)

gruppledare och oppositionsråd

Det är viktigt att vi nu lyfter blicken och vår budget är ett första steg på den resan.

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport