Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Vårt förslag är ta ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h. Norra Sverige är i så fall redo, skriver flera ledande centerpolitiker i Norrland. Foto: ARKIVBILD

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Insändare · Published mar 30, 2021 at 01:15

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Vårt näringsliv ligger dessutom i framkant i klimatomställningen; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar, stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen och vår hållbara besöksnäring expanderar.

Godstransporterna kommer enligt prognoser att öka med 50 procent till 2040.  Behovet av kompetens är en avgörande fråga för många företag. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kortare restider med snabbare tåg är en förutsättning.

I dag finns stor kapacitetsbrist i järnvägssystemet och den klimatsmarta järnvägen har därför ofta svårt att hävda sig mot vägtrafik och flyget. Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045.

Därför behöver Sverige en modern järnväg i hela landet. Med rätt investeringar ger järnvägen möjligheter att kombinera samhällets behov av tillgänglighet för människor och gods och samtidigt möta klimatmålen. Det kräver en gemensam målbild för hur järnvägen ska utvecklas i hela landet.

Ofta diskuteras enskilda investeringsprojekt i järnväg och under senare år har höghastighetsbanorna lyfts, men flera utredningar pekar på svårigheter.

Svårigheten att få till höghastighetståg riskerar tyvärr att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Samtidigt som flera andra investeringsprojekt i järnväg är absolut nödvändiga och möjliga redan idag, inte minst i norra Sverige.

Vårt råd till Regeringen och Centerpartiet nationellt är därför: kom överens om en gemensam målbild för hur järnvägen framåt ska utvecklas i hela landet. Vårt förslag är ta ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h. Norra Sverige är i så fall redo.  

Det skulle göra en verklig skillnad för klimatet och för norra Sveriges, hela nationens och Europas konkurrenskraft!

Centerpartiet i norra Sverige genom

Maria Kristoffersson (C)

ledamot i kollektivtrafikutskottet

Region Västerbotten

Carina Sundbom (C)

ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten

Jonny Lundin (C)

oppositionsråd Region Västernorrland

Jörgen Larsson (C)

ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland/Härjedalen

Magnus Svensson (C)

regionråd Region Gävleborg

Nils-Olov Lindfors (C)

regionråd Region Norrbotten

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport