Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Centerpartiet i Robertsfors är inte emot att man bygger ett garage för ambulansen men de vill ha bättre underlag innan beslut fattas. Foto: ARKIV

(C) kräver bättre underlag i bygget av ambulansgarage

Insändare · Published maj 8, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna i Robertsfors kommun har gått ut med ett inlägg på sin facebooksida där man uttrycker besvikelse över Centerpartiets agerande under en specifik punkt på fullmäktigesammanträdet. Vi vill därför bemöta detta och hoppas på en konstruktiv dialog därefter.

Ärendet handlar alltså om byggandet av nytt ambulansgarage i anslutning till Robertsfors hälsocentral på grund av BRO (Byggnadsrelaterad ohälsa) i ambulanspersonalens nuvarande lokal.
Region Västerbotten och ambulanspersonalens fackliga företrädare har önskat en ny lokal för ambulanspersonalen och ändamålsenligt ambulansgarage. Detta ärende inkom enligt kommunalrådet i mitten på mars detta år.

Naturligtvis delar vi allas önskan om trygg akutsjukvård i Robertsfors kommun, detta uttrycktes också tydligt under fullmäktiges sammanträde. Det är en självklarhet att ambulanspersonal ska finnas i kommunen, och i ”friska” lokaler. Här är vi helt överens med socialdemokraterna.

Centerpartiet har, sedan ärendet inkom i mars, varit mycket kritiska till den ytterst bristfälliga beredningen av detta ärende. Vid varje möte har vi begärt mer information för att ha något alls att ta ställning till.

Vår bild av detta är att den socialdemokratiska majoriteten i kommunen, i en något pressad ekonomisk situation, vill investera i ett byggprojekt där de inte har en aning om vare sig garagebyggnaden, personalutrymmen, byggkostnad eller framtida finansiering.

Centerpartiet kräver ordentliga underlag för att ta sådana beslut, som är standard vid varje byggprojekt. Detta kan absolut göras skyndsamt men inte på bekostnad av slutresultatet.

Centerpartiet står för den återremiss som beslutades av fullmäktige och önskar nu att ärendet kan beredas skyndsamt och i enlighet med de rutiner som gäller. Om ärendet så kräver finns det möjligheter att kalla till extra möten och sammanträden för att påskynda detta angelägna ärende. Centerpartiet välkomnar en ärlig och öppen dialog med (S) i Robertsfors. Vi vill även tacka övriga oppositionspartier som röstade för vårt förslag om återremiss av ambulansgaraget i Robertsfors.

Robertsfors kommun kan bättre.

Erland Robertsson

Centerpartiet
Vice ordf. Samhällsbyggnadsutskottet
Ledamot i kommunfullmäktige

Desiree Ölund

Centerpartiet
Ledamot i Kommunstyrelsen

Moderaterna vill bekämpa stöldligor i Västerbotten

Insändare Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat...

Låt de ovilliga stanna hemma!

Ledare Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset...

EU är inget fredsprojekt- bojkotta valet!

Insändare Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, tillkännagav 2017 att ”2025 behöver vi en fullt utrustad europeisk försvarsunion. Vi behöver det och NATO vill ha det. ”EU-...

Folkrörelserna växer på landet

Ledare Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....

Kvinnojourerna enormt viktiga

Insändare I #meetoo efterspelet har frågan om män som misshandlar kvinnor lyfts fram. Dokumentären i SVT om Josefins Nilssons helvete lämnar ingen oberörd och har gett insikt om vad som...

Sluta tacka - kräv handling!

Ledare Hur kommer det sig att lands- och glesbygdsfrågor alltid hamnar i farstun och inte i finrummet? Jag har funderat på det i många herrans år och kommit fram till två förklaringar....