Lördag 20 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Centerpartiet i Robertsfors är inte emot att man bygger ett garage för ambulansen men de vill ha bättre underlag innan beslut fattas. Foto: ARKIV

(C) kräver bättre underlag i bygget av ambulansgarage

Insändare · Published maj 8, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna i Robertsfors kommun har gått ut med ett inlägg på sin facebooksida där man uttrycker besvikelse över Centerpartiets agerande under en specifik punkt på fullmäktigesammanträdet. Vi vill därför bemöta detta och hoppas på en konstruktiv dialog därefter.

Ärendet handlar alltså om byggandet av nytt ambulansgarage i anslutning till Robertsfors hälsocentral på grund av BRO (Byggnadsrelaterad ohälsa) i ambulanspersonalens nuvarande lokal.
Region Västerbotten och ambulanspersonalens fackliga företrädare har önskat en ny lokal för ambulanspersonalen och ändamålsenligt ambulansgarage. Detta ärende inkom enligt kommunalrådet i mitten på mars detta år.

Naturligtvis delar vi allas önskan om trygg akutsjukvård i Robertsfors kommun, detta uttrycktes också tydligt under fullmäktiges sammanträde. Det är en självklarhet att ambulanspersonal ska finnas i kommunen, och i ”friska” lokaler. Här är vi helt överens med socialdemokraterna.

Centerpartiet har, sedan ärendet inkom i mars, varit mycket kritiska till den ytterst bristfälliga beredningen av detta ärende. Vid varje möte har vi begärt mer information för att ha något alls att ta ställning till.

Vår bild av detta är att den socialdemokratiska majoriteten i kommunen, i en något pressad ekonomisk situation, vill investera i ett byggprojekt där de inte har en aning om vare sig garagebyggnaden, personalutrymmen, byggkostnad eller framtida finansiering.

Centerpartiet kräver ordentliga underlag för att ta sådana beslut, som är standard vid varje byggprojekt. Detta kan absolut göras skyndsamt men inte på bekostnad av slutresultatet.

Centerpartiet står för den återremiss som beslutades av fullmäktige och önskar nu att ärendet kan beredas skyndsamt och i enlighet med de rutiner som gäller. Om ärendet så kräver finns det möjligheter att kalla till extra möten och sammanträden för att påskynda detta angelägna ärende. Centerpartiet välkomnar en ärlig och öppen dialog med (S) i Robertsfors. Vi vill även tacka övriga oppositionspartier som röstade för vårt förslag om återremiss av ambulansgaraget i Robertsfors.

Robertsfors kommun kan bättre.

Erland Robertsson

Centerpartiet
Vice ordf. Samhällsbyggnadsutskottet
Ledamot i kommunfullmäktige

Desiree Ölund

Centerpartiet
Ledamot i Kommunstyrelsen

Ta det lugnt och nyktert på vägen

Insändare Omtänksamhet, inte egoism ska råda i semestertrafiken. Egoisten: Ska fram först, struntar att ge tecken vid sväng och omkörning, chansar och kör påverkad av narkotika eller...

Släpp fram ungdomarna!

Ledare Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

Missbruket tar inte sommarlov

Insändare Det måste det finnas en nykter fristad för unga även på sommarlovet. När skolan, fritidsaktiviteter och fritidsgårdar samtidigt tar sommarlov försvinner fristäderna för ett barn...

Mer trycksvärta på fingrarna

Ledare Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nordsverige i början av...

Dags att bromsa kostnader för nätläkare

Insändare Ett vårdmöte hos oss innebär 0 kronor i patientavgift, var du än bor och oavsett ålder. Ungefär så marknadsför olika vårdföretag sina tjänster via internet. Inriktningen ligger på...

Ta av offerkoftan och sluta gnäll

Ledare Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram av en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva...