Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Centerpartiet i Robertsfors är inte emot att man bygger ett garage för ambulansen men de vill ha bättre underlag innan beslut fattas. Foto: ARKIV

(C) kräver bättre underlag i bygget av ambulansgarage

Insändare · Published maj 8, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna i Robertsfors kommun har gått ut med ett inlägg på sin facebooksida där man uttrycker besvikelse över Centerpartiets agerande under en specifik punkt på fullmäktigesammanträdet. Vi vill därför bemöta detta och hoppas på en konstruktiv dialog därefter.

Ärendet handlar alltså om byggandet av nytt ambulansgarage i anslutning till Robertsfors hälsocentral på grund av BRO (Byggnadsrelaterad ohälsa) i ambulanspersonalens nuvarande lokal.
Region Västerbotten och ambulanspersonalens fackliga företrädare har önskat en ny lokal för ambulanspersonalen och ändamålsenligt ambulansgarage. Detta ärende inkom enligt kommunalrådet i mitten på mars detta år.

Naturligtvis delar vi allas önskan om trygg akutsjukvård i Robertsfors kommun, detta uttrycktes också tydligt under fullmäktiges sammanträde. Det är en självklarhet att ambulanspersonal ska finnas i kommunen, och i ”friska” lokaler. Här är vi helt överens med socialdemokraterna.

Centerpartiet har, sedan ärendet inkom i mars, varit mycket kritiska till den ytterst bristfälliga beredningen av detta ärende. Vid varje möte har vi begärt mer information för att ha något alls att ta ställning till.

Vår bild av detta är att den socialdemokratiska majoriteten i kommunen, i en något pressad ekonomisk situation, vill investera i ett byggprojekt där de inte har en aning om vare sig garagebyggnaden, personalutrymmen, byggkostnad eller framtida finansiering.

Centerpartiet kräver ordentliga underlag för att ta sådana beslut, som är standard vid varje byggprojekt. Detta kan absolut göras skyndsamt men inte på bekostnad av slutresultatet.

Centerpartiet står för den återremiss som beslutades av fullmäktige och önskar nu att ärendet kan beredas skyndsamt och i enlighet med de rutiner som gäller. Om ärendet så kräver finns det möjligheter att kalla till extra möten och sammanträden för att påskynda detta angelägna ärende. Centerpartiet välkomnar en ärlig och öppen dialog med (S) i Robertsfors. Vi vill även tacka övriga oppositionspartier som röstade för vårt förslag om återremiss av ambulansgaraget i Robertsfors.

Robertsfors kommun kan bättre.

Erland Robertsson

Centerpartiet
Vice ordf. Samhällsbyggnadsutskottet
Ledamot i kommunfullmäktige

Desiree Ölund

Centerpartiet
Ledamot i Kommunstyrelsen

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Sport