Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning, menar Centerpartiet. Foto: PIXABAY

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare · Published jun 17, 2021 at 01:15

Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt för de 50 tal kvinnor i Södra Lappland som förväntas föda nu i sommar. 

Centerpartiet har haft en träff med centermedlemmarna i Vilhelmina där denna viktiga fråga diskuterades. Centerpartiet förstår att det är ett problem med för få barnmorskor och att det måste lösas. Vi anser även att det krävs rejäla satsningar för kvinnosjukvården både i länet och i landet. Vi har konkreta förslag för att vi ska få en bättre vård för kvinnor både före och efter förlossning och vi har förslag för att få fram fler barnmorskor i länet. Idag utbildas barnmorskor i Umeå men bara två av dem är från länet. Så även om vi utbildar nya så är det fler som går i pension än vad det kommer in nya. Vi har därför föreslagit att regionen ska köpa in utbildning för att alla sjuksköterskor som vill, ska kunna få utbilda sig vidare till barnmorska.

Centerpartiet driver också nationellt på för ökade satsningar på kvinnosjukvården både före och efter förlossning.  Vi vill införa ett krav på fysioterapeutisk kompetens om kvinnors hälsa vid eftervården efter förlossningen. Vi vill inrätta ett nationellt forskningsprogram på tio år som ska uppmuntra forskning om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor och vi vill att svensk sjukvård ska ha ett genusmedicinskt perspektiv inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Från minsta vårdcentral till största universitetssjukhus. Vården måste vara säker, tillgänglig och nära för alla oavsett vart man bor.

Anders W Jonsson

vice partiledare Centerpartiet

Annika Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Vilhelmina

Maria Kristoffersson

vice ordförande Regionfullmäktige

Vi har konkreta förslag för att vi ska få en bättre vård för kvinnor både före och efter förlossning

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport