Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare · Published dec 4, 2019 at 01:15

Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland människor i dag och för att göra så få klimatavtryck som möjligt är det viktigt att vi ser över alla delar av våra konsumtionsval. Hur vi bor är en viktig del i detta.

Ett miljövänligt boende är inte stort till ytan, har inte ha så många kvadratmeter att värma upp i vårt kalla klimat. Bostaden bör helst vara byggt i trä och med hushållsel och uppvärmning med det miljövänligaste alternativet.

Centerpartiet föreslår att Skellefteå kommun förbereder tomter för småhusbebyggelse, både stadsnära och i serviceorter som till exempel Lövånger och Bureå, med fungerande kollektivtrafik inom gångavstånd. Tomterna bör vara förberedda med vatten, avlopp och el med den mest miljövänliga teknik som är tillgänglig. De som köper en tomt får sätta upp ett hus med en begränsad storlek, förslagsvis 25-70 kvadratmeter. Tomterna bör vara tillräckligt stora för att rymma trädgårdsodling i mindre skala. De tänkta bostadsområdena skulle kunna liknas vid kolonilottsområden, men för permanent boende. Det bör också finnas gemensamhetsytor med plats för samvaro, exempelvis ett litet torg med parkbänkar samt gemensam tvättstuga och sopsorteringsrum.

Ett sådant litet hus borde kunna produceras till en kostnad som passar även för den mindre ekonomin. Framförallt skulle den här typen av bostadsområden ge människor ett val att leva enkelt och mer klimatsmart.

Ann-Christin Falkman

Centerpartiet

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede