Tisdag 31 mars 2020

Västerbottens Mellanbygd

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare · Published dec 4, 2019 at 01:15

Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland människor i dag och för att göra så få klimatavtryck som möjligt är det viktigt att vi ser över alla delar av våra konsumtionsval. Hur vi bor är en viktig del i detta.

Ett miljövänligt boende är inte stort till ytan, har inte ha så många kvadratmeter att värma upp i vårt kalla klimat. Bostaden bör helst vara byggt i trä och med hushållsel och uppvärmning med det miljövänligaste alternativet.

Centerpartiet föreslår att Skellefteå kommun förbereder tomter för småhusbebyggelse, både stadsnära och i serviceorter som till exempel Lövånger och Bureå, med fungerande kollektivtrafik inom gångavstånd. Tomterna bör vara förberedda med vatten, avlopp och el med den mest miljövänliga teknik som är tillgänglig. De som köper en tomt får sätta upp ett hus med en begränsad storlek, förslagsvis 25-70 kvadratmeter. Tomterna bör vara tillräckligt stora för att rymma trädgårdsodling i mindre skala. De tänkta bostadsområdena skulle kunna liknas vid kolonilottsområden, men för permanent boende. Det bör också finnas gemensamhetsytor med plats för samvaro, exempelvis ett litet torg med parkbänkar samt gemensam tvättstuga och sopsorteringsrum.

Ett sådant litet hus borde kunna produceras till en kostnad som passar även för den mindre ekonomin. Framförallt skulle den här typen av bostadsområden ge människor ett val att leva enkelt och mer klimatsmart.

Ann-Christin Falkman

Centerpartiet

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Skogsägare har mycket att ta hänsyn till

Insändare Det totala hyggesarealen i dag torde vara betydligt mindre i dag än på 80- och 90-talen.Så den totala matmängden är mindre. Och om löv sett som älgmat ska få en möjlighet att växa...

Vanligt folkvett behövs i krisläge

Ledare Krisberedskap är därför för många av oss, torr ved och reservaggregat för strömmen. Inte att hamstra toapapper, jäst och strösocker i panik.

Upp till kamp den 8 mars

Ledare I min enfald var jag övertygad om att Sverige år 2020 med dryga 100 års intensiv kamp för kvinnors lika ställning i samhället var orubbligt, en hygienfaktor att räkna med.