Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare · Published mar 4, 2021 at 01:15

En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och övriga Europa  utan att en del av dessa enormt stora intäkter stannar kvar i den kommun som dom kommer i från, vara rimlig? Vi har under dom senaste 60-70 åren haft olika färger och färgkonstelationer på de styrande i Sverige men ingen har bevisligen lyckas med att komma till rätta med denna orättvisa. Är det kunnandet som saknas, eller är det viljan?

Det som finns kvar till oss som bor i dessa kommuner är älvar som delvis är förstörda när det exempel vis gäller fiske och naturupplevelser i form av forsar och vattenfall. För dessa kommuner vore det bättre med outbyggda älvar som i stället kunde ge oss inkomster från en snabbt växande naturturism. Så min uppmaning till Er är att GÖR OM DETTA ORÄTTVISA SYSTEM. Lär av hur man i Norge har löst denna fråga, sedan många år tillbaka. Har hört någon säga citat ”Ja, men ni får ju bygdemedel” slut citat. Här kan man snacka om småpengar/allmosor. Eller smulor från ”den rike mannens bord”. Dessa bygdemedel är väl mest till för att döva politikernas samveten, om dom nu har något sådant när det gäller denna viktiga fråga. En fråga som i slutändan kan handla om glesbygdens överlevnad. Vill gärna ha ett svar från respektive politiska parti hur ni tänker agera för att dessa rättmätiga mångmiljonbelopp skall stanna kvar i dessa Norrländska kommuner, och andra vattenkraftskommuner i Sverige.

Martin Stugholm

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport