Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

En skälig del av värdena från vindkraften, skogen och mineralerna bör stanna lokalt och regionalt. Det är dags att förpassa den gamla närmast koloniala synen på landet i norr till historien, skriver Håkan Larsson. Foto: PIXABAY

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare · Published feb 13, 2019 at 01:15

I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande regionala klyftorna. Särskilt som målsättningen är att hela landet ska leva – och växa.

Inom FSV (Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner) arbetar vi sedan 1999 målmedvetet för att en rättmätig del av vattenkraftens värden ska stanna lokalt och regionalt. Till skillnad från jämförbara länder går all skatt på vattenkraft i Sverige till statskassan. Det är en orimlighet som måste rättas till. Som ett första steg bör fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar stanna lokalt eller regionalt.

Idag produceras ungefär 90 procent av vattenkraften i de sju skogslänen. Kraft som har haft – och har – avgörande betydelse för landets utveckling. Utbyggnaden av vattenkraften har stor påverkan på natur och miljö. Näringar som fiske, jordbruk, renskötsel och turism har drabbats hårt. Trots detta hamnar så gott som alla värden vattenkraften generar hos kraftbolagen eller i statskassan. I utjämningssystemet finns ingen parameter som tar hänsyn till att skogslänen har släppt till sina forsar. Till på köpet ger vattenkraften idag få arbetstillfällen eftersom kraftverken i hög grad är fjärrstyrda.

I Norge är det annorlunda. Där ser man det som en självklarhet att de kommuner och fylken som levererar vattenkraft ska behålla en del av värdena som en kompensation för miljöingreppen. Tillsammans med geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter är vattenkraftsmedlen det viktigaste redskapet för att ta hela Norge i bruk. Även små glesbygdskommuner får möjlighet att investera offensivt i skola, vård och omsorg. Medan närmare sex miljarder kronor stannar i de kommuner och fylken där kraften produceras får man på svensk sida nöja sig med ungefär 110 miljoner svenska kronor i så kallade bygdemedel.

Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda är Sveriges största vattenkraftskommuner. Samtidigt hör de till landets fattigaste kommuner, vilket är närmast absurt. Hade de legat i Norge skulle de kunnat investera och utvecklas på ett helt annat sätt än idag. De skulle bli attraktiva inflyttningskommuner.

Centralmakten måste sluta med att betrakta norra delen av landet som en förrådskammare med billiga råvaror. Ett första, viktigt, steg är därför att låta regionerna behålla en del av vattenkraftens värden. Även en skälig del av värdena från vindkraften, skogen och mineralerna bör stanna lokalt och regionalt. Det är dags att förpassa den gamla närmast koloniala synen på landet i norr till historien. Sveriges rika naturresurser kan medverka till att utveckla hela landet i stället för till centralisering och koncentration söderut.

Den kommande ”omfattande” skattereformen blir mot den här bakgrunden viktig. Det är dags att ge likvärdiga och rättvisa förutsättningar så att den hotande regionala klyvningen kan stoppas. Det är dags för verkstad!Håkan Larsson, Rödön

Ledamot i regionfullmäktige (C) och styrelseledamot i FSV

Det är dags att ge likvärdiga och rättvisa förutsättningar så att den hotande regionala klyvningen kan stoppas.

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...