Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

En skälig del av värdena från vindkraften, skogen och mineralerna bör stanna lokalt och regionalt. Det är dags att förpassa den gamla närmast koloniala synen på landet i norr till historien, skriver Håkan Larsson. Foto: PIXABAY

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare · Published feb 13, 2019 at 01:15

I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande regionala klyftorna. Särskilt som målsättningen är att hela landet ska leva – och växa.

Inom FSV (Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner) arbetar vi sedan 1999 målmedvetet för att en rättmätig del av vattenkraftens värden ska stanna lokalt och regionalt. Till skillnad från jämförbara länder går all skatt på vattenkraft i Sverige till statskassan. Det är en orimlighet som måste rättas till. Som ett första steg bör fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar stanna lokalt eller regionalt.

Idag produceras ungefär 90 procent av vattenkraften i de sju skogslänen. Kraft som har haft – och har – avgörande betydelse för landets utveckling. Utbyggnaden av vattenkraften har stor påverkan på natur och miljö. Näringar som fiske, jordbruk, renskötsel och turism har drabbats hårt. Trots detta hamnar så gott som alla värden vattenkraften generar hos kraftbolagen eller i statskassan. I utjämningssystemet finns ingen parameter som tar hänsyn till att skogslänen har släppt till sina forsar. Till på köpet ger vattenkraften idag få arbetstillfällen eftersom kraftverken i hög grad är fjärrstyrda.

I Norge är det annorlunda. Där ser man det som en självklarhet att de kommuner och fylken som levererar vattenkraft ska behålla en del av värdena som en kompensation för miljöingreppen. Tillsammans med geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter är vattenkraftsmedlen det viktigaste redskapet för att ta hela Norge i bruk. Även små glesbygdskommuner får möjlighet att investera offensivt i skola, vård och omsorg. Medan närmare sex miljarder kronor stannar i de kommuner och fylken där kraften produceras får man på svensk sida nöja sig med ungefär 110 miljoner svenska kronor i så kallade bygdemedel.

Jokkmokk, Sollefteå och Ragunda är Sveriges största vattenkraftskommuner. Samtidigt hör de till landets fattigaste kommuner, vilket är närmast absurt. Hade de legat i Norge skulle de kunnat investera och utvecklas på ett helt annat sätt än idag. De skulle bli attraktiva inflyttningskommuner.

Centralmakten måste sluta med att betrakta norra delen av landet som en förrådskammare med billiga råvaror. Ett första, viktigt, steg är därför att låta regionerna behålla en del av vattenkraftens värden. Även en skälig del av värdena från vindkraften, skogen och mineralerna bör stanna lokalt och regionalt. Det är dags att förpassa den gamla närmast koloniala synen på landet i norr till historien. Sveriges rika naturresurser kan medverka till att utveckla hela landet i stället för till centralisering och koncentration söderut.

Den kommande ”omfattande” skattereformen blir mot den här bakgrunden viktig. Det är dags att ge likvärdiga och rättvisa förutsättningar så att den hotande regionala klyvningen kan stoppas. Det är dags för verkstad!Håkan Larsson, Rödön

Ledamot i regionfullmäktige (C) och styrelseledamot i FSV

Det är dags att ge likvärdiga och rättvisa förutsättningar så att den hotande regionala klyvningen kan stoppas.

Moderaterna vill bekämpa stöldligor i Västerbotten

Insändare Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat...

Folkrörelserna växer på landet

Ledare Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....

EU är inget fredsprojekt- bojkotta valet!

Insändare Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, tillkännagav 2017 att ”2025 behöver vi en fullt utrustad europeisk försvarsunion. Vi behöver det och NATO vill ha det. ”EU-...

Sluta tacka - kräv handling!

Ledare Hur kommer det sig att lands- och glesbygdsfrågor alltid hamnar i farstun och inte i finrummet? Jag har funderat på det i många herrans år och kommit fram till två förklaringar....

Kvinnojourerna enormt viktiga

Insändare I #meetoo efterspelet har frågan om män som misshandlar kvinnor lyfts fram. Dokumentären i SVT om Josefins Nilssons helvete lämnar ingen oberörd och har gett insikt om vad som...

Snabbtågen - en klimatkatastrof

Ledare ”I Vännäs kommun är vissa vägar så dåliga att barnen missar skolan när busschauffören inte vågar köra och trafikolyckorna har varit många” står att läsa i förra veckans nummer av...