Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20210203 Anna-Lena Danielsson (S) och Iosif Karambotis (S) socialnämndsordförande i Skellefteå.

De äldre har rätt till en trygg och säker vård!

Insändare · Published feb 17, 2021 at 01:15

De äldre har rätt till en tryggare, säkrare och bättre vård! Den pandemi som vi just nu genomlider har visat på uppenbara brister i vården runt våra äldre och tydligt visat att vi i Sverige inte klarat att skydda våra sköra äldre från att bli smittade. I jämförelse med våra grannländer beträffande antalet avlidna, förefaller det skamligt hur detta hanterats. I stället för att vara proaktiv har man genomgående varit reaktiv och agerat allt för sent. Redan under första vågen blev detta uppenbart och tyvärr ser den andra vågen under höst/vinter ut att bli en upprepning av detta faktum.

I år och kommande år tillförs, mycket riktigt, äldreomsorgen i landets kommuner årligen 7,4 miljarder kr. För Robertsfors kommun handlar det om närmare 5 miljoner kr årligen till äldreomsorgen och för Skellefteå kommun handlar det om drygt 47 miljoner kr. Det debattörerna valde att inte berätta är att förslaget tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. I sanningens namn bör tilläggas att trycket var stort från andra riksdagspartier om behovet av stora satsningar till kommunernas äldreomsorg.

Läkarnärvaron vid kommunernas äldreboende under pandemin har ifrågasatts av många. Att Allianspartierna i Region Västerbotten därför ville satsa 5 miljoner mer än majoriteten för ökad läkarnärvaro vid kommunernas äldreboenden är viktigt att framhålla. Vi ville dessutom, inför detta år, öka tryggheten och tillföra ambulansverksamheten i länet ytterligare 8 miljoner kr i budget. Våra förslag röstades dock ned av majoriteten.

Lite osmakligt är det att trots att kommunerna nu tillförs historiska satsningar för att förbättra äldreomsorgen, så har vi kommuner som nu genomför stora nedskärningar och bland annat minskar boendeplatser för äldre. Andra kommuner stoppar planer för nya äldreboenden. Allt i syfte att spara pengar inom äldreomsorgen?

Lars Bäckström (C)

1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden,

Region Västerbotten

Fullmäktigeledamot Robertsfors kommun

Håkan Andersson (C)

Ledamot i Regionstyrelsen,

Region Västerbotten

Ledamot i Socialnämnden,
Skellefteå kommun

I stället för att vara
proaktiv har man
genomgående
varit reaktiv

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Insändare Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Vi behöver ett aktivt skogsbruk för att få välfärd

Insändare I skogsdebatten ställs olika skogliga intressen mot varandra, som om allt vore oförenligt. Skall vi ha skogen för att ströva i och där vi plockar bär och svamp, eller skall den...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Insändare Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Bäst infrastruktur på landet!

Ledare Men som vanligt är det stadsperspektivet som styr debatten genom det stora fokus som ligger på tillgång till publika laddstolpar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport