Onsdag 23 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Den levande landsbygden luktar skit

Insändare · Published sep 2, 2020 at 01:15

Med anledning av artikeln som kritiserar gödslingen (Mellanbygden 20200805) kan man inte annat än reagera på påståenden och felaktigheter som beskrivs i artikeln.

Påståendet att den spridda gödseln ”rinner som en bäck” faller på sin egen orimlighet.Vätan som sprids per arealenhet motsvarar ca 2,5 mm regn. Risken att det kan rinna är obefintlig. Marken tar upp gödseln. Växande gräs absorberar dessutom näringen extra bra.

Det är givetvis ett stort ansvar som åligger lantbrukaren att placera gödseln rätt på åkern. Kantzoner till sjöar och vattendrag är ett krav.

Påståendet att gödsel sprids på frusen mark är fel. Skulle så ske är det ett lagbrott. Gödsel är en viktig resurs som bonden inte vill gå miste om. Det är viktigt att använda den rätt, så den kommer grödan till godo.

Det moderna lantbruket kräver två och ibland tre vallskördar per år. Man ger gräset näring inför varje ny skörd så det ska komma igång att växa på nytt. Allt växande behöver näring, så också gräs.

När man bor där det finns livskraftigt lantbruk är det ofrånkomligt att det luktar skit ibland. På det kan man reagera på olika sätt. Man kan glädjas eller förfäras.

Det är en ynnest att få bo i en levande landsbygd som håller landskapet öppet, förser oss med mat och skapar arbetstillfällen.

Vi citerar Arne Lindström f.d LRF-ordf i Västerbotten:

”Någon landsbygd ska förse mej med mat,varför inte min egen?”

Nils-Erik och Anne-Marie Resoluth

Flarken

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Sport