Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner har nu även tagit vindkraften under sina vingar. Foto: PIXABAY

Den norra delen av landet bär Sverige på sina axlar!

Insändare · Published apr 29, 2021 at 01:15

Är det verkligen den norra delen av landet som skall bära Sverige på sina axlar?

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner har nu även tagit vindkraften under sina vingar. Vatten och vind kompletterar varandra på flera sätt och det är därifrån vi i framtiden kommer att finna merparten av vårt behov av elenergi. Miljövänliga och förnyelsebara energikällor som dock tyvärr också skapar debatt. När vattenkraften byggdes ut under nästan hela 1900-talet skapades stora förändringar i många av våra älvdalar och vattensystem. Uppdämda skogs- och jordbruksmarker i ena änden av kraftverksdammarna, torrlagda älvfåror i den andra. Bra för den allmänna nyttan, men ett problem för de som berörs.

Samtliga vattenkraftsanläggningar i riket har ett taxeringsvärde på totalt drygt 200 miljarder kronor. För närvarande med 0,5 % i fastighetsskatt (1 miljard kronor/år), men under många år tidigare 2,8 % (5,6 miljarder kronor/år). Fram till omkring 1985 gick fastighetsskatten till kommunerna, men sedan fattades beslut om att skatten skulle vara statlig och det är den fortfarande. Enorma summor pengar har försvunnit från kommuner och regioner sedan dess. Mer än 100 miljarder kronor i intäkter har ryckts undan från framförallt de sju nordligaste länen, som står för drygt 90 procent av svensk vattenkraft. I gengäld kan bygderna söka bygdemedel om cirka 125 miljoner kronor för hela Sverige, en struntsumma i sammanhanget.

Vindkraften går nu i samma fälla som vattenkraften. Vi får släppa till mark, vi får miljöer som för många är oerhört störande, utan att få mera ersättning än de sökbara bygdemedlen. FSV, Vatten-och vindkraftsföreningen, som idag har 32 kommuner och 2 regioner som medlemmar, kommer nu att profilera sig för att driva en förändring av skattesystemet även vad gäller vindkraften. Självklart skall de kommuner och regioner som släppt till och släpper till marker och miljöer för energiproduktion, som gynnar hela svenska folket, ha en skälig ersättning för detta. Beskattningen skall ske där värdena uppstår, så blir befolkningen mera positiv till utbyggnaden.

De sju skogslänen har inte haft någon befolkningstillväxt på 40 år, medan övriga landet har ökat sin befolkning med 1,4 miljoner invånare på samma tid. Det har betytt att vi, cirka 1,7 miljoner invånare i skogslänen, får bära en allt tyngre skattebörda. Vi har samma krav på oss som övriga Sverige att ha likvärdig utbildning, vård och omsorg, men skattetrycket har ökat trots skatteutjämningssystemet. Om vi i den norra landsänden hade lika beskattning som övriga Sverige på kommun och regionnivå, så skulle skattetrycket sjunka med drygt 11 miljarder per år. Var finns logiken och rättvisan i detta? Är det verkligen vi som skall bära Sverige på våra axlar?

Föreningen heter nu Föreningen Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och Regioner, FSV, ett något långt namn, men tills vi hittar ett bättre så får det vara så. Vi jobbar för att få flera medlemmar över hela Sverige, för att öka trycket på politiken för att förändra beskattningsreglerna. Föreningen tar numera även in företag och andra organisationer, föreningar och privatpersoner som medlemmar.

Ingvar Persson

ordförande FSV, Bollnäs

Veronika Håkansson

styrelseledamot FSV, Storuman

När vattenkraften byggdes ut under nästan
hela 1900-talet skapades stora förändringar

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport