Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare · Published sep 22, 2021 at 01:15

Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan tidigare ansträngd budget. Det innebär troligen att det endast finns resurser kvar för en läkare på plats på sjukstugan.

Men vilken läkare vill tjänstgöra ensam med resten av allt arbete på en hälsocentral?

Dessutom måste hen göra fysiska kliniska undersökningar på hemsjukvårdspatienter och patienter som bor på äldreboenden, då data-doktorn inte räcker till. Hur ska man kunna rekrytera en läkare som endast får en kollega på skärmen?

Syster-yster


 

Hur ska man kunna rekrytera en läkare som endast får en kollega på skärmen?

Hugg inte ner gammelskogen

Insändare De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Ledare Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Insändare Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Tala klarspråk under oktober!

Ledare Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Insändare Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Ledare Det är på landsbygden det händer.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport