Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

EU har förvandlats till ett krigsprojekt som leds av tidigare koloniala makter, skriver Max Karlsson, Kommunistiska partiet i Robertsfors.

EU är inget fredsprojekt- bojkotta valet!

Insändare · Published maj 15, 2019 at 01:15

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, tillkännagav 2017 att ”2025 behöver vi en fullt utrustad europeisk försvarsunion. Vi behöver det och NATO vill ha det. ”EU- parlamentet uttalade sig redan 2106 för att EU skulle uppgradera sig militärt för att kunna använda ”sin fulla potential som en världsmakt”.

Enligt Lissabonfördraget förbinder sig alla medlemsstater en kontinuerlig vapenuppbyggnad inom PESCO (Permanenta Strukturerade Samarbetet). För att främja vapenupprustningen har Europeiska Försvarsbyrån (EDA) bildats. Denna byrå är ständigt föremål för lobbying av EU:s vapentillverkare.  I sitt tal till unionen  betonade Juncker att Europa skulle sluta vara med en kommentator på sidlinjen i världspolitiken. Äntligen måste EU agera som en ”global spelare” och ”ta sitt öde i sina egna händer” och bli en ”arkitekt för morgondagens värld”. Kopplingen till NATO är klart uttryckt iPESCO:s grunddokument. 2016 var EU:s försvarskostnader 206 miljarder euro att jämföra med Rysslands 42 miljarder euro.

Sveriges försvarskostnader kommer efter att ha målkravet om 2 procent av BNP, ligga på otroliga 6 miljarder euro (hälften av den nationella hälsobudgeten). Frankrike planerar att under sju år modernisera sina kärnvapen till en kostnad av 37 miljarder euro.

Det mycket omskrutna EU som fredsprojekt har förvandlats till ett krigsprojekt som leds av tidigare koloniala makter, som nu är ivriga att fortsätta utplundring i fattigare länder. Ingen fredsrörelse i världen kan förvandla EU till ett fredsprojekt. I grundlagen finns ständig upprustning inskrivet. I EU parlamentet (som inte har rätt att stifta lagar) har Sverige endast 2,5 procents representation. I Europeiska Rådet har Sverige endast 1.8 procents inflytande. EU har inte heller varit bra för klimatet. Det värsta för klimatet är de krig som EU nu planerar. Hela organisationen är en skendemokratisk kuliss som endast gynnar storföretagen. Bojkotta EU valet, annars legitimerar du storkapitalets organisation.

Max Karlsson

Kommunistiska Partiet Robertsfors

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Sport