Måndag 25 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Farligt med tidspressade chaufförer

Insändare · Published dec 2, 2020 at 01:15

Stressen är orimlig för att ditt paket ska komma fram i tid. Vi som arbetar inom transportbranschen tycker det är skrämmande att ni som har beställaransvaret inte är mer rädda om människorna som utför leveranserna åt er. Tidspressen chaufförerna utsätts för när de ska vara på nära sekunden på lastning eller lossningsstället är stor. Stressen de utsätts för påverkar ju hela trafikbilden i samhället.

De sätter sina och andras liv på spel dagligen, varje dag händer det livsfarliga olyckor på grund av denna tidspress och stress de utsätts för i sina arbeten. För vad? Allt för att leveranserna ska vara framme ”i tid”.

Arbetsmiljön har blivit rent ut sagt ”vidrig” och ohållbar, för att chaufförerna pressas till det yttersta.

Vi anser att myndigheterna och media många gånger ser enkla lösningar gällande hastighet. Men vad är orsaken till att det ser ut som det gör och kan de se sin egen medverkan till det tro? Det skrivs i rapporter att yrkestrafiken kör för fort och det är inte ok, men det skrapas bara på ytan. Det är viktigt att ge sig på orsaken för att få bukt med effekterna av den. Att bara behandla symptom kommer inte att lösa någonting, det kommer bara att bli fler symptom eftersom orsaken fortfarande finns kvar. Det saknas en djupare analys av varför.

Ni som har beställaransvaret har det yttersta ansvaret, och det är ni som kan göra skillnad. Ni kan skapa en bättre arbetsmiljö och lugnare tempo i trafiken. Samt framför allt rädda människors liv…

Charina Nordwall

Ordförande 

NTF Västernorrlands Yrkesförarrådet 

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Ledare Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

Insändare När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Insändare Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.