Måndag 18 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Småviltjakten i fjällen ska vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige - även i framtiden, anser Svenska Jägareförbundet. Foto: PIXABAY

Fjälljakten öppen för alla svenska jägare

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Svenska Jägareförbundet är tydliga i att småviltjakten i fjällen ska vara tillgänglig för jägare bosatta i Sverige - även i framtiden.

Detta är en av våra viktigaste ståndpunkter och vi har under lång tid arbetat för att skapa bra jaktmöjligheter på statens marker i fjällområdet för dem som bor i Sverige. Dessa ska ha säkrad tillgångtill denna jakt nu och i framtiden. Nu ska dessutom rennäringslagstiftningen utredas och Jägareförbundet har deltagit i det sakråd som ska ge ledning i arbetet med utredningens direktiv.

I en skrivelse till regeringen har vi med all tydlighet framfört jägarintressets synpunkter, där grunden är att fjälljakten ska vara tillgänglig för alla i Sverige.

Jägareförbundet vill inte föregå den kommande utredningen om rennäringslagen utan den måste få ta tid då den är en komplicerad fråga och då är det viktigt att det blir rätt. Däremot så står vi fast i frågan att fjälljaktenska vara öppen för alla boende i Sverige.

Jägareförbundet vill dessutom än en gång betona att Girjasdomen enbart reglerar förhållandena inom denna sameby under de mycket speciella förhållanden som gäller där. Våra medlemmar ska känna trygghet i att Svenska Jägareförbundet arbetar för jakten och medlemmarnas bästa, i detta fall en fjälljakt tillgänglig för alla boende i Sverige.

Under hösten har småviltjägarna på många håll, med mycket kort varsel, fått veta att områden avlysts från småviltjakt. I höst har detta eskalerat med långa och geografiskt omfattande avlysningar för småviltjakt.

Jägareförbundet anser att avlysningar ska vara så begränsade som möjligt i tid och storlek och med hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns idag så borde det vara fullt möjligt om bara viljan finns hos alla parter.

Vi anser att den svenska fjällvärlden är stor nog för oss alla så att både småviltjakt, renskötsel och älgjakt borde kunna samsas inom detta gigantiska område.

Gun Fahlander

ledamot förbundsstyrelsen

Svenska Jägareförbundet

K G Abramsson

ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Birgitta Isaksson

ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen. Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Vad innebär och och nära vård?

Ledare Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade