Onsdag 25 november 2020

Västerbottens Mellanbygd

Fler entreprenörer behövs I pandemins spår

Insändare · Published okt 21, 2020 at 01:15

Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är entreprenörskap viktigare än någonsin och fler borde få öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång.

Även om skolorna åter öppnat och spridningen av coronapandemin verkar stabilera sig så kan återhämtningen bli utdragen, inte minst för svenskt näringsliv. För att säkra företagande och tillväxt behöver Västerbotten i större utsträckning gynna entreprenörskap och innovation.

Omstartskommissionen skriver till exempel i sin slutrapport att ”kriser utgör en möjlighet att öka kunskaperna vad gäller entreprenörskapets villkor men också för att stärka nya och unga företag. ”Ett kraftfullt sätt att borga för framtida företagsamhet är att ge fler möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet.

Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor. Färdigheter som de kommer att ha nytta av i framtida arbetsliv, särskilt i pandemins kölvatten.

Ett kraftfullt sätt att göra detta och borga för framtida företagsamhet är att ge fler unga möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet.

Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor. Förmågor som de kommer att ha nytta av i framtida arbetsliv, särskilt i pandemins kölvatten.

Förra läsåret var det 836 elever på gymnasiet som drev UF-företag i Västerbotten. Det motsvarar ca 29 procent av en årskull. I rådande läge och med de effekter vi har sett, och kommer få se, efter pandemin är det av största vikt att fler ges möjlighet att öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång. Svensk ekonomi och näringsliv är beroende av fler entreprenörer, vår region likaså.

Trots detta är UF-företagande ett kraftigt underutnyttjat verktyg och 70 procent av dagens unga slutar gymnasiet utan att ha fått träna på att starta och driva de företag som ska bli nästa generations arbetsgivare, det vill vi ändra på.

Vi har goda exempel på regioner där ett tätt samarbete med kommunstyrelsen lett till ökad insikt i UF-företagande. Genom samarbete och kunskapsspridning kan vi påverka skolledningar runtom i regionen och säkerställa att fler elever, på fler program, får driva UF-företag inom ramen för sin skolgång.

På nationell nivå behöver entreprenörskapskursen göras obligatorisk på samtliga gymnasieprogram. Men varje kommun kan agera redan nu och säkerställa att samtliga skolor och gymnasieprogram erbjuder företagande enligt UF-modellen. Så rustar vi Västerbotten framåt. Så rustar vi Sverige för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad.

Gustav Paringer

styrelseordförande, Ung Företagsamhet

Västerbotten

Frida Wimelius

regionchef, Ung Företagsamhet 

Västerbotten

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Insändare Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Ta ungdomars oro på allvar

Ledare Som jag ser det behöver politiken möta behov som kommer ur en uppluckring av trygghet i samhället och synen på demokrati.

Mer skoter i Norrland om Miljöpartiet får bestämma

Insändare Miljöpartiet är det enda partiet som kämpar för att norrlänningarna ska få behålla rätten och möjligheten till sin skoterkörning. Ja, utan politiskt slit hade framtidsutsikterna...

Med envishet och glöd

Ledare Men, då är det viktigt att ta med sig en grundbult, att våga tro på sina idéer och ideal, att våga kämpa för sina frågor ända in i kaklet

Ologiskt att hyra in personal

Insändare Inom kommunernas och regionernas ansvarsområde ligger att skola, sjukvård och omsorgsverksamhet bedrivs. Dessa samhällstjänster utförs dels i företags dels i kommunal/region regi....

Småskolors vara eller icke vara

Ledare Engagemanget för småskolor är troligen förklaringen till att det alls finns några kvar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport