Tisdag 25 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Fördela intäker från vindkraften

Insändare · Published jan 16, 2020 at 01:15

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från vindkraften, ta hänsyn till landsbygdens transportbehov och energieffektivisera mer.

Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, liksom bristande överföringskapacitet från norr till söder, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för överenskommelsen. M och KD bör de tala klarspråk om de vill subventionera kärnkraften och vad det skulle kosta skattebetalarna. Det kan då jämföras med vindkraft, som nu byggs ut utan subventioner med motsvarande en halv reaktor om året – till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft.

Politikerna behöver stå fast vid sin överenskommelse och i stället diskutera hur den kan vidareutvecklas.
1.Politisk långsiktighet är avgörande för fortsatta investeringar. Utgångspunkten måste vara energiöverenskommelsen från 2016 och de tre övergripande målen: noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (samtidigt som kärnkraft är fortsatt tillåten) och ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030.
2. Inför förbud mot användning av fossila bränslen. Med en utfasning av klimatskadliga subventioner och en tydlig deadline för användning av fossila bränslen, med hänsyn tagen till transportbehoven på landsbygden, underlättas omställningen.
3.Energieffektiviseringsmålet behöver ändras. Sveriges nuvarande mål har inte någon reell styreffekt eftersom målet är satt som tillförd energi i relation till BNP. Målet bör uttryckas i mer absoluta mått och ett kraftfulltstyrmedel för energieffektivisering samt effektreducering behöver införas.
4. Låt fastighetsskatten på vindkraft gå till kommunen i stället för till staten. Det skulle ge kommunerna en direkt ekonomisk fördel av vindkraft i den egna kommunen. Bara kommunerna i Västerbotten skulle få dela på 28 miljoner kronor. Om vi ska klara klimatkrisen kan inte våra politiker sluta avtal som de sedan bryter. Vi behöver utveckla överenskommelser, inte avveckla dem.

Linda Burenius

ordförande 100% förnybart

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Insändare Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Döda fiskar flyter medströms

Ledare Småskolor på landsbygden hotas och läggs ned i en rasande takt runt om i hela Sverige, en tragedi på många plan. Berörda bygder protesterar, demonstrerar och försöker få sina...

Bankerna och glesbygden

Insändare Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

(V): Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Insändare Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Sluta söndra - börja hela!

Ledare Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.