Måndag 27 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

Samtliga riksdagspartier borde vara överens om att effektivisering och ökad förnybar elproduktion är en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålen och underlätta för industrin och transportsektorn att bli fossilfri och fortsatt konkurrenskraftig. Foto: ERIK LÖFGREN

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare · Published jul 28, 2021 at 01:15

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar importerat el från kolkraftlandet Polen och använt det oljebaserade reservkraftverket i Karlshamn. Det har låtit som om Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer, som inte längre uppfyllde säkerhetskraven, har lett till att Sverige blivit beroende av import av fossil el. 

Det stämmer inte. Sveriges elsystem har aldrig förr haft en så stor och positiv roll för att minska klimatutsläppen.

För det första har Sveriges nettoelexport och dess klimatnytta trefaldigats under 2015–2020, jämfört med under förra regeringen 2007–2014. Denna positiva utveckling beror till stor del på effektivisering inom industrin och ökad vindkraft. Dessutom fortsätter elexporten att öka, från 25 TWh år 2020 till rekordhöga 35 TWh år 2023 enligt Energimyndighetens prognos.

För det andra har elimporten från Polen halverats och elexporten dit ökat kraftigt. Det ger en extra stor klimatnytta, eftersom Polen har mycket kolkraft.

För det tredje har användningen av oljekraftverket i Karlshamn minskat. Och när oljekraftverket startade under vissa timmar i juni 2020 berodde det på att tre kärnkraftsreaktorer stod stilla och en fjärde gick på halv effekt.

För det fjärde har Sverige i princip slutat använda kol för el- och värmeproduktion. Det skedde genom att en skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk infördes 2019, något Moderaterna motsatte sig. 

Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå varför vissa partier fokuserar på ett fåtal import-timmar och att kritisera regeringen för Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer.

Som Mikael Odenberg, tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna och generaldirektör för Svenska kraftnät, uttryckt det: "Det är en konstig politisk debatt över huvud taget. Alla som vet något, vet att det i praktiken inte var möjligt att driva Ringhals 1 och 2 vidare, utan att det skulle kräva jätteinvesteringar."

Effektivisering och ökad vindkraft har lagt grunden för att vi ska klara elektrifiering och industrins konkurrenskraft i Sverige. Storföretag som LKAB och Scania är beroende av sina kunder och de efterfrågar förnybar el, inte kärnkraft. 

Vi hoppas nu att alla riksdagspartier vill satsa på fortsatt energieffektivisering och en utökad förnybar elproduktion – också i Västerbotten.
 

Linda Burenius

Föreningen 100 % förnybart

Johanna Sandahl

Naturskyddsföreningen

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport