Måndag 25 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Fortsätt utbyggnaden av bredband på landsbygden

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

2020 blev året då Västerbotten och resten av Sverige tog ett sjumilakliv i sin digitaliseringsomställning. Men trots att omställningen hjälpts på traven av rådande pandemi så hade den aldrig varit möjlig utan en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Just därför måste nu alla intressenter på bredbandsområdet kavla upp ärmarna och säkerställa att hela Västerbotten och övriga Sverige når det nationella bredbandsmålet.

Pandemin har tydliggjort behovet av en välfungerande bredbandsinfrastruktur i hela Sverige. Det handlar om möjlighet att ta del av digitala lösningar vid besöksförbud på äldreboenden, distansundervisning i skolor eller e-handel för att kunna undvika fysiska butiker. Samtidigt pågår planeringen inför 5G-nätet som kommer att skapa förutsättningar för helt nya tjänster så som automatiska drönarleveranser, en digitalisering av jordbruket eller högspecialiserad vård på distans. Just 5G-master är beroende av fiber för att kunna erbjuda höga hastigheter. Med andra ord kommer framtidens digitalisering kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Men det är långt kvar till att Sverige kan nå det mål som regeringen har satt upp, som innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet senast år 2025. Även om mycket är gjort så saknar fortfarande nästan hälften av alla hushåll utanför landets tätorter snabbt bredband. I Västerbotten är motsvarande siffra 4 av 10 hushåll.

Nyligen stod det klart att bredbandssektorn får ytterligare 1,4 miljarder kronor i statligt bredbandsstöd under 2021 för utbyggnad på landsbygden. Det är ett besked som kommer att göra stor skillnad för utbyggnaden under det kommande året. Men pengarna kommer enbart möjliggöra anslutningar till en mindre del av de hushåll och företag som återstår. Det som behövs är att:

Undanröjda hinder för fortsatt bredbandsutbyggnad. Enligt våra beräkningar skulle ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen, som i dag hindrar kommunala bredbandsaktörer från att ansluta hushåll även i närliggande kommuner, möjliggöra ytterligare 150 000 anslutningar. Offentlig sektor behöver bli bättre på att berätta för sina invånare om nyttan med en anslutning så att hushållen och företagen ansluter sina fastigheter när erbjudandet från bredbandsaktörerna kommer.

Ett av Sveriges politiska mål är att vi ska vara ledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter men för att det ska lyckas så måste alla kunna delta. Då är en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden helt avgörande.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Pandemin har tydliggjort behovet av en välfungerande bredbandsinfrastruktur i hela Sverige.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Ledare Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

Insändare När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Insändare Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.