Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Gäddans betydelse för utvecklingen av turism i mellanbygden ökar konstant. Hit kommer fiskare från sydligare delar av Europa för att få ta del av det spännande fisket efter gädda, skriver Göran Lindgren. Foto: Göran Lindgren

Gäddans betydelse för landsbygdens överlevnad

Insändare · Published jun 11, 2018 at 16:00

Vi som arbetar med att utveckla landsbygden har under ett antal år sett hur gäddans betydelse för utvecklingen av turism i mellanbygden ökar konstant. Hit kommer fiskare från sydligare delar av Europa för att få ta del av det spännande fisket efter gädda. Problemet är att vi i dagsläget inte har resurser för att ta hand om alla som vill komma och fiska. Trots obefintlig marknadsföring har vi svårt att hitta båtar, guider och boende för de som vill komma hit och pröva våra fina gäddvatten.

Vad skulle hända om vi skulle marknadsföra våra obygder med mängder av sjöar och vattendrag och gott om huggvilliga gäddor i Europa. Antagligen skulle vi ganska snart stå inför en omöjlig uppgift med den infrastruktur vi har i dagsläget. Detta är ju ett angenämt problem konsten är ju bara att hitta en samordning och människor som är beredda att satsa på turistnäringen.

Vi har i många hundra år haft gäddan som basföda, vi behöver inte gå längre tillbaka än två generationer då gäddan var helt nödvändig för överlevnaden i mellanbygdens skogsbygder. En äldre man som jag träffade född i början på 1900-talet berättade att då han var ung blev han väldigt trött på lutad gädda och att det var otroligt gott då man kunde börja äta den färska varianten i april eller maj. Man fiskade alltså gädda på vårarna och torkade och lutade den för att kunna använda den som basföda under vintern.

Tyvärr har synen på gäddan hos några bland den äldre lokalbefolkningen förändrats från att vara en fisk som man behövde för sin överlevnad till att gäddan borde utsättas för utfiskning, vilket vi tror är omöjligt, till förmån för sjöfågel och ädelfisk.

Som vanligt bygger ju detta på stor okunskap från de som inte har den minsta inblick i vilken betydelse gäddan kan komma att få bara vi hanterar det rätt och sakta och i lagom takt bygger ut möjligheterna till boende, guidning och båtuthyrning. Många gånger är kravet på boende hos de fiskare som kommer hit verkligen minimalistiska utan det som är viktigast är avskildhet och den stora tystnaden något som vi har ett stort överskott av och god tillgång av gädda.

Redan nu har vi i Stora Bygdeträskets FVO - gäddfiskets Mekka - flera grupper som årligen kommer från Polen, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Schweiz och andra länder runt om i Europa enbart för gäddfisket.

Dessa fiskare är som regel väldigt rädda om naturen och minst 99 procent av fångsterna går tillbaka till sjöarna så att någon annan får möjligheten till ett gott fiske. Även att släppa tillbaka fångsten väcker anstöt hos vissa lokala äldre ”fiskare” som inte kan förstå att man inte tar upp mera än man kan äta den kvällen.

Som tur är har våra ungdomar som fiskar tillfullo förstått att man släpper tillbaka fångsten och definitivt större fisk över 80 cm allt för att ge andra möjligheten till ett bra fiske och att värna om gäddan fortlevnad och minska risken för överfiske.

Göran Lindgren

Trots obefintlig marknadsföring har vi svårt att hitta båtar, guider och boende för de som vill komma hit. Detta är ju ett angenämt problem konsten är att hitta en samordning och människor som är beredda att satsa på turistnäringen.

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...