Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Gäddans betydelse för utvecklingen av turism i mellanbygden ökar konstant. Hit kommer fiskare från sydligare delar av Europa för att få ta del av det spännande fisket efter gädda, skriver Göran Lindgren. Foto: Göran Lindgren

Gäddans betydelse för landsbygdens överlevnad

Insändare · Published jun 11, 2018 at 16:00

Vi som arbetar med att utveckla landsbygden har under ett antal år sett hur gäddans betydelse för utvecklingen av turism i mellanbygden ökar konstant. Hit kommer fiskare från sydligare delar av Europa för att få ta del av det spännande fisket efter gädda. Problemet är att vi i dagsläget inte har resurser för att ta hand om alla som vill komma och fiska. Trots obefintlig marknadsföring har vi svårt att hitta båtar, guider och boende för de som vill komma hit och pröva våra fina gäddvatten.

Vad skulle hända om vi skulle marknadsföra våra obygder med mängder av sjöar och vattendrag och gott om huggvilliga gäddor i Europa. Antagligen skulle vi ganska snart stå inför en omöjlig uppgift med den infrastruktur vi har i dagsläget. Detta är ju ett angenämt problem konsten är ju bara att hitta en samordning och människor som är beredda att satsa på turistnäringen.

Vi har i många hundra år haft gäddan som basföda, vi behöver inte gå längre tillbaka än två generationer då gäddan var helt nödvändig för överlevnaden i mellanbygdens skogsbygder. En äldre man som jag träffade född i början på 1900-talet berättade att då han var ung blev han väldigt trött på lutad gädda och att det var otroligt gott då man kunde börja äta den färska varianten i april eller maj. Man fiskade alltså gädda på vårarna och torkade och lutade den för att kunna använda den som basföda under vintern.

Tyvärr har synen på gäddan hos några bland den äldre lokalbefolkningen förändrats från att vara en fisk som man behövde för sin överlevnad till att gäddan borde utsättas för utfiskning, vilket vi tror är omöjligt, till förmån för sjöfågel och ädelfisk.

Som vanligt bygger ju detta på stor okunskap från de som inte har den minsta inblick i vilken betydelse gäddan kan komma att få bara vi hanterar det rätt och sakta och i lagom takt bygger ut möjligheterna till boende, guidning och båtuthyrning. Många gånger är kravet på boende hos de fiskare som kommer hit verkligen minimalistiska utan det som är viktigast är avskildhet och den stora tystnaden något som vi har ett stort överskott av och god tillgång av gädda.

Redan nu har vi i Stora Bygdeträskets FVO - gäddfiskets Mekka - flera grupper som årligen kommer från Polen, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Schweiz och andra länder runt om i Europa enbart för gäddfisket.

Dessa fiskare är som regel väldigt rädda om naturen och minst 99 procent av fångsterna går tillbaka till sjöarna så att någon annan får möjligheten till ett gott fiske. Även att släppa tillbaka fångsten väcker anstöt hos vissa lokala äldre ”fiskare” som inte kan förstå att man inte tar upp mera än man kan äta den kvällen.

Som tur är har våra ungdomar som fiskar tillfullo förstått att man släpper tillbaka fångsten och definitivt större fisk över 80 cm allt för att ge andra möjligheten till ett bra fiske och att värna om gäddan fortlevnad och minska risken för överfiske.

Göran Lindgren

Trots obefintlig marknadsföring har vi svårt att hitta båtar, guider och boende för de som vill komma hit. Detta är ju ett angenämt problem konsten är att hitta en samordning och människor som är beredda att satsa på turistnäringen.

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...