Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

”Gårdsförsäljning” av alkohol är ingen bra idé

Insändare · Published jul 12, 2021 at 01:15

Förespråkare som använder begreppet ”gårdsförsäljning” är givetvis medvetna om att det är en smart strategi för att sälja mera alkoholdrycker. Det ger intryck av en småskalig landsbygdsnära verksamhet, en ”idyll” som förespås skapa fler arbetstillfällen och ökad turism för landsbygdens överlevnad.

I själva verket öppnar försäljningsformen för att det också blir tillåtet att sälja alkohol i kvartersbutiker, storköpsgallerior och pop-up-butiker både här och där. Etableringarna kommer självklart att ske där det rör sig mycket människor – i städer.

Bakom dessa lanseringar och satsningar kommer de stora multinationella alkoholproducenterna att stå. Med ”gårdsförsäljning” ser de fram emot storskalig försäljning av sin industriproducerade alkohol. Då blir det svenska kompetenta Systembolaget bara ett minne blott. De näringslivsmässiga och ekonomiska intressena gick före. Folkhälsan blev förlorare.

Vi ser också att det finns förespråkare av begreppet ”gårdsförsäljning av alkohol” som, trots sina viktiga politiska uppdrag och långa samhällserfarenhet, inte har förstått vad det egentligen skulle innebära för alla i Sverige om begreppet ”gårdsförsäljning” införs. Några har till och med föreslagit nåt så dumt som att Västerbotten bör bli försökslän för gårdsförsäljning av alkohol!

Trots att två utredningar visat att gårdsförsäljning av alkohol, inte går att kombinera med att behålla Systembolagets monopol, pågår för närvarande en tredje utredning på uppdrag av Riksdagen.

Vi menar att logiken redan är klar; gårdsförsäljning av alkohol ökar tillgängligheten, ökad tillgänglighet innebär ökad konsumtion, ökad konsumtion ger mer och fler allvarliga konsekvenser.

Utöver att fler vuxna människor hamnar i risk- eller missbruk, kommer också ännu fler barn och unga att drabbas socialt, av otrygghet, våld i nära relationer och allt annat som följer i alkoholens spår. Det ska självklart inte uppmuntras att tjäna pengar på ökad alkoholförsäljning!

Vi ser gärna att landsbygden utvecklas, men inte på bekostnad av folkhälsan. Det är alkohol vi inte vill ska säljas på fler ställen! Det är oerhört viktigt att den som säljer produkter som äventyrar folkhälsan så i den högsta grad, förorsakar så många livsöden och enorma samhällskostnader som alkoholen verkligen gör i sin helhet, både är kunniga och ansvarstagande.

Det tycker vi att Systembolaget är, och ska ges möjlighet att fortsätta vara! Dessutom är de riktigt duktiga på att tipsa om alkoholfria drycker vilket också är ett plus. Vi uppmanar länets riksdagsledamöter att rösta nej till ”gårdsförsäljning av alkohol” när frågan kommer att behandlas under hösten.

Ann-Marie Lindgren

ordförande Västerbottens
Blåbandsdistrikt

Ulrika Nordström

vice ordförande Sveriges Blåbandsförbund

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport