Tisdag 20 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det är helt klart att politikerna i kommunen mörkar om ljuset i byarna, skriver Kristin Fredriksson. Foto: PIXABAY

Gatubelysningen i byarna dras i långbänk

Insändare · Published okt 7, 2020 at 01:15

Skellefteå Kommun drar som vanligt ärendet om gatubelysningen i byarna i långbänk!

I februari 2020 slocknar 3 av 5 gatlysen i Fjälbyn. Vi gör naturligtvis felanmälan, och fler ringer kommunen under våren. På försommaren får vi besked att man ska ”inventera”gatlysena i byarna och då kommer vårt ärende upp.

Plötsligt händer det : En tjänsteman från kommunen ringer och meddelar att det behövs ett politiskt beslut för att kunna åtgärda dessa 3 mörka gatlysen. Dessutom får jag veta att elkablarna är ”farliga”.

Om man har 5 gatlysen på rad och de 3 i mitten har farliga ledningar , hur kan då de 2 yttersta vara ofarliga?

Det finns nog inen annan stad i Sverige som har sådan ”uppgång” som Skellefteå kommun. Varenda kommungubbe i svenska städer skulle jubla om de fick bygga en jättestor batterifabrik. Skellefteå är ett ”klondyke”. Man bygger kulturhus. parkeringshus och rondeller och det måste ha fattats många politiska beslut för att genomföra detta…

Hur kan det komma sig att samma politikerna i Skellefteå Kommun inte klarar av att fatta ett beslut om byarnas gatlysen och tjänstemännen kan inte besluta att ”reparera” tre gatlampor utan politiskt fattade beslut.

Det är helt klart att politikerna i kommunen mörkar om ljuset i byarna.

Nu kräver vi ett svar:

1.När kommer beslutet om gatlysen i byarna?

2.Varför kan inte tjänstemännen på kommunen fatta ett beslut att reparera 3 gatlysen i en by där det är fasta bostäder och en närliggande ridskola?

Vi har väntat i 9 månader !

Kristin Fredriksson

Fjälbyn

Varför kan inte tjänstemännen på kommunen fatta ett beslut att reparera 3 gatlysen i en by där det är fasta bostäder och en närliggande ridskola?

Undvik onödig björnexplosion!

Insändare Många av oss som upplevde “älg explosionen” på 1980-talet, ser många likheter med dagens utveckling av björnstammen i Västerbotten. Då, vid början av 1980-talet upplevde jägarna...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Återinför arbetslinjen för mer välfärd

Insändare Redan innan coronakrisen slog till hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Då går det fråga sig hur vi ska klara av att finansiera vår gemensamma välfärd, särskilt för...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ledare Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer