Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ge ungdomar mer inflytande!

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) presenterade den 15 november sin kommunrankning för 2018. I den mäts bland annat vilka gratis fritidsaktiviteter som erbjuds och ungas möjlighet till att påverka sin egen fritid. Syftet med rapporten är att ge en bild av hur ungas möjligheter till inflytande och bra fritidsaktiviteter ser ut i Sveriges kommuner. För att en aktivitet ska vara bra är det viktigt att den är nykter och att den är gratis så att alla har möjlighet att närvara oavsett ekonomisk bakgrund.

I Mellanbygden är resultatet fantastiskt, Skellefteå är toppen 10 i landet och även Norsjö fick godkänt. Däremot deltog inte Robertsfors.

Att ha inflytande över sin egen fritid är viktigt för att känna att man kan bestämma över sig själv och därmed skapa tillit till sig själv och en känsla av att kunna påverka samhället. Det är något som UNF jobbar med ständigt.

Drygt hälften av de svarande kommunerna i Västerbotten har strategier eller handlingsplaner för att öka ungas inflytande och nästan lika många har målgruppsanpassad information om beslut som rör ungas fritid. Ändå är det bara fyra av kommunerna i Västerbotten som får godkänt för sina insatser på området. Varken Malå eller Sorsele uppger att de har någon form av insatser för att öka ungas inflytande i kommunen.

Alla kommuner har någon typ av fritidsgård men öppettiderna varierar stort. Många kommuner håller öppet under helger och vardagar, men oftast är det bara vissa dagar snarare än alla. Tre av kommunerna erbjuder någon form av nyktra mötesplatser de flesta lovdagar och många kommuner genomför även sportevenemang eller större kulturevenemang.

I många fałl får ungdomars fritid alldeles för lite uppmärksamhet, trots att det är en viktig samhällsfråga. Öppna nyktra mötesplatser är en viktig del i att skapa en meningsfull fritid. Att ungdomar har inflytande och kan bestämma över sig själva har stor inverkan på hur de upplever sin uppväxt och om de känner att de är likvärdiga medborgare med möjlighet att påverka sina liv. En meningsfull fritid gör också stora insatser för att minska ungdomars alkoholkonsumtion. Med detta i åtanke behöver alla kommuner ta ungdomars rätt till inflytande och en meningsfull fritid på största allvar.

UNF Västerbotten

Satsa på yrkesutbildning för vuxna - behovet är enormt

Insändare Yrkesutbildningar för miljarder blir inte av samtidigt är behovet av yrkeskunniga personer enormt på arbetsmarknaden. Men i stället för att se till att satsningarna på yrkesvux...

Dags för lokalbanker att ta över!

Ledare Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

En folklig opinion behövs för att få fart på utbyggnaden av Norrbotniabanan

Insändare Sedan 2014 när socialdemokraterna bildade regering har arbetet med Norrbotniabanan återupptagits med hög fart, efter åtta års stiltje med alliansregeringen. Det skriver...

Demokratiskt och frihetligt EU

Ledare Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg, ett viktigt val på många sätt och vis. EU påverkar människors vardag i Sverige långt mer än de flesta är medvetna om. Den lokala...

Det är dags att ta mack- och butiksdöden på allvar!

Insändare När man en lördagkväll får höra Stefan Löfven säga att man har lyckats stoppa butiks- och mackdöden i glesbygden blir jag som mackägare och glesbygdsbo i det närmaste vansinnig....

Fastna nu inte i ett gnällträsk!

Ledare Tacka tusan att folk är upprörda och förbannade. Ett tydligt tecken är att 8 300 människor på kort tid anslutit sig via sociala medier till ”Inlandsupproret” och tillströmningen...