Måndag 27 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

Global rättvisa och biologisk mångfald

Insändare · Published sep 15, 2021 at 01:15

Vill Du att kyrkan ska vara öppen och inkluderande, arbeta för biologisk mångfald och verka för global rättvisa?

  Vill du att kyrkan ska prioritera och utöka det diakonala arbetet?
   Vill Du att kyrkan blir ännu mer tydlig och synlig mot rasism och diskriminering?
   Vill Du att kyrkan ska förvalta jord- och skog på ett för skapelsen hållbart sätt?
   Vill Du att det kristna budskapet blir mer än fina ord?
   Vill Du att barnperspektivet ska vara tydligt i allt som kyrkan gör i enlighet med barnkonventionen?
   Vill Du att kyrkan ska verka för att Bottenviken ska vara en kärnkraftsfri zon?

  Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. För oss är skapelsen helig och vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse; människan, naturen och kommande generationer.

  Då ska du rösta på oss Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna i det nu pågående kyrkovalet.

Sivert Mässing

Porsi

Mats Dahlberg

Piteå

Kristina Enholm

Töre

Stig Sörlin

Luleå

MPSK De Gröna i Luleå stift

För oss är skapelsen
helig och vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse.

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport